Gör dig intressant för styrelseuppdrag

Katinka Kubenka

Katinka Kubenka driver sedan många år tillbaka Insight Consulting och erbjuder bland annat tjänster för dig som ska kliva in i ett nytt arbete/roll eller som har utmaningar kring ditt eget ledarskap och utveckling. Eller du som är intresserad av att veta mer om hur du gör dig attraktiv för ditt nästa jobb, ett styrelseuppdrag och hur du bygger ett framgångsrikt professionellt cv/konsult- eller styrelseprofil.

Går du i tankarna att vilja bidra med din samlade erfarenhet och kompetens i nya sammanhang? Funderar du på vilka företag som kan vara särskilt intresserad av din profil och ditt personliga engagemang för att utveckla sin organisation och verksamhet i önskvärd riktning?

Det kanske är ett styrelseuppdrag som skulle kunna stilla din hunger på att få bidra och göra nytta på strategisk nivå.
Jag fick förmånen för några veckor sedan att återigen tillsammans med en av mina samarbetspartner hålla i sista delen i en styrelseutbildning. Syftet var att jobba med sin styrelseprofil och hur man kan agera för att komma närmare sitt första styrelseuppdrag. Inför dagen så intervjuade vi några styrelseproffs kring framgångsfaktorer kring styrelsearbete, hur dom ser på sina styrelseengagemang och vad de tycker är viktigt att fundera över innan man åtar sig ett sådant uppdrag.

Jag vill gärna dela med mig av vårt arbete från den här dagen och även från min egen erfarenhet av styrelsearbete. Här får du konkreta tips och råd på vägen mot kanske ditt första styrelseuppdrag.

Två ”styrelseproffs” ger tips och råd

Vilka kompetenser ser ni att man bör ha för att sitta i en styrelse?

 • En kombination av relevanta erfarenheter och kompetenser och en god social och kommunikativ förmåga.
 • Ett genuint intresse för de bolag som du ska vara med och bidra till, dela synen på etik och hållbarhet. Se till bolagets bästa vid varje beslut.
 • Mod – att våga stå för sin uppfattning och vara tillräckligt oberoende till bolaget och dess ägare (kan vara extra viktigt om man sitter i styrelsen för ett familjeföretag).
 • God förmåga att lyssna och sitter man på en ordförande post kan en mentor vara ett bra stöd.
 • God förmåga att nätverka
 • Förstå siffror, sinne för affärer och ha förmågan att se vad som finns bakom siffrorna
 • Gärna erfarenhet från föreningsarbete el dyl.

Vilka är era rekommendationer att fundera på och ta ställning till inför framtida styrelseuppdrag?

 • Tänk igenom vilka ingångar du redan har via ditt befintliga nätverk, kontakta de som redan vet att du är duktig
 • Var tydlig utåt med vad du vill ha för typ av styrelseuppdrag
 • Var tydlig med hur mycket tid du kan lägga ner
 • Var helsäker på din ”elevatorpitch”, testa din pitch (ditt bidrag, din story) på andra
 • ”Träna” på styrelsearbete i kompisars familjeföretag, börja någonstans
 • Påvisa att du har en bred erfarenhet/att du är allround – viktigt då styrelsen har ett kollektivt ansvar i alla frågor
 • Var noga med att bottna i vad du kan bidra med (lyft fram konkreta och relevanta exempel)
 • Tänk igenom att du verkligen har rätt kompetens för uppdraget (realistiskt uppdrag för dig?)
 • Gör en ”DD” mot bolaget – de gör en ”DD” på dig

Nedan får du mina konkreta tips och verktyg

Vilka olika kanaler kan du använda för att nå ut – marknadsföra dig!

 • Eget affärsnätverk
 • Rekryteringsföretag
 • LinkedIn och andra sociala medier
 • Valberedningar
 • ”Drömföretag” – ta själv aktiv kontakt
 • Kontaktskapande aktiviteter; seminarium, utbildningar, frukostträffar, m.m.

Tips på hur du kan förbereda dig inför intervjun med styrelsen, rekryteringsföretaget och/eller valberedningen

 • Uppdatera din styrelseprofil
 • Skriv ett riktat ansökningsbrev
 • Läs på om företaget och nyckelpersonerna
 • Ta fram ditt riktade budskap (din ”elevatorpitch”):
  Vad har du för relevanta och konkreta erfarenheter; Var? När?
  Situation/Problemställning/Uppdrag/Utmaningar? Hur? Resultat? Lärdomar?
 • Vilka är dina främsta förmågor och egenskaper? Vad blir effekten av att ta in dig i styrelsen?
 • Vad gör dig intresserad av företaget och dess utmaningar? Vad lockar och motiverar dig till styrelseuppdraget?
  Ta fram ditt riktade budskap (din ”elevatorpitch”) fortsättning
  Vad skulle du bidra med (summering av ovan, ödmjukt resonera kring både styrkor och ”svagheter” i matchningen)?
 • Tänk igenom dina svar på de vanligaste förekommande intervjufrågorna
 • Lista dina frågor

Gör en ”DD” och ta ställning

Ställ frågor till styrelsen och/eller valberedningen (om du går genom ett rekryteringsföretag så är det inte säkert att dom har alla svar);

 • Ekonomin; svarta/röda siffror?
 • Är bolaget inblandat i tvister/rättsfall?
 • Hur ser management ut?
 • Vilka incitamentsmodeller finns i bolaget?
 • Mål? Vart ska företaget på kort och lång sikt?
 • Ägarnas vilja? Ägardirektiv? Utspritt ägarskap?
 • Vilka är drivkrafterna för företaget?

Om tveksamma svar … ta ställning till om det är ett intressant uppdrag för dig!

Summering av framgångsfaktorer för att hitta matchande styrelseuppdrag

– lyssna in andras erfarenheter och tips
– var kreativ och målinriktad i ditt nätverkande och hur du marknadsför dig
– sänd tydliga budskap, både muntligt och skriftligt, om ditt mål/intresse och ditt bidrag
– förbered dig väl inför intervjun
– ha en attraktiv inställning och utstrålning; engagemang, flexibilitet/tillgänglighet, tydlighet och ödmjukhet
– gör en ”DD”
– tänk igenom om det är ett realistiskt uppdrag för dig (erfarenheter, tidsåtgång, m.m.)
– alla styrelseuppdrag ger nyttiga erfarenheter och gör dig mer attraktiv för framtida styrelseuppdrag

 

Mer läsning