Talent Management är helt avgörande för affärsmålen

Sofie König

Sofie König, Talent Management konsult, Stardust Consulting AB Arbetat med marknadsföring på SAS Trading, Kanal5 och Telia. En av grundarna och vVD på eWork som vunnit priser för snabbast växande företag, bästa arbetsplats för nyanställda och årets bästa marknadsföring. Stor erfarenhet av marknadspositionering, företagskultur, arbetsgivarvarumärke och målstyrning i snabbväxande och innovativa tillväxtbolag inom branscher som online marknadsföring, retail, business intelligence och konsultbranschen. Kontakta gärna Sofie om du funderar på hur din organisation kan arbeta mer framgångsrikt med Talent Management.

Näringslivet lämnar något gammalt och förlegat bakom sig och just nu experimenterar många av oss för att hitta framtidens modeller och synsätt. Vi har träffat Sofie König, Talent Management konsult på Stardust Consulting, och pratat om en tid när det kommer att hända mer inom de närmaste fem åren än vad som har hänt de senaste 50 åren.

Sofie, berätta, hur måste företag och organisationer arbeta med sitt Talent Management för att fortsätta vara en lönsam aktör på marknaden i framtiden?
Framtidens vinnarföretag finns bland dem som sätter Talent Management högst upp på ledningens agenda och integrerar Talent Management i det affärsstrategiska arbetet. Idag behöver företagen skapa en kultur där man testar, experimenterar, ”prototypar” osv. för att alla medarbetare ska kunna bidra till innovation, nytänkande och utveckling. Ett rätt utformat Talent Management ska bidra till ökad initiativkraft hos medarbetare och ledare för att åstadkomma innovation och utveckling.

Vilka är de grundläggande förändringar du ser att många företag och organisationer behöver göra för att i framtiden lyckas attrahera och engagera sina medarbetare?

De grundläggande förändringarna som jag ser behövs är:
1. Sträva efter tillit. Det är när vi ger och får tillit som vi människor fungerar som bäst. Kort handlar det om: Var öppna mot medarbetarna, och gör all information transparent, Använd företagskulturen för att styra rätt beteenden, snarare än med policies. Bygg på att alla har en ledarroll (självledarskap) snarare än chefskap

2. Led utifrån de tre perspektiven Purpose, resultat, värdegrund där alla tre behöver samspela för att skapa engagemang. Förflytta från kontroll och utvärdering i de traditionella Performance Management processerna till förmån för Performance Development som ger högre prestation och engagemang samt större utveckling.

3. Jobba aktivt för att skapa framgångsrika team då innovation är ett lagspel. Enligt Google exempelvis handlar det först och främst om att uppnå Psychological safety – teammedlemmarna måste känna sig bekväma med att dela lärdomar, tvivel, åsikter och inte minst sina misstag med varandra

När du är ute och möter era kunder, hur tycker du att de har förberett sig för det som händer nu och hur de ska hantera utmaningarna framåt?

I jakten på talangerna har det länge varit ett starkt fokus på rekryteringsprocessen och här har många företag utvecklat sina processer till det bättre de senaste åren. Idag upplever allt fler branscher och verksamheter en ökad utmaning i att ”få tag i rätt kompetens”. Svårigheter att rekrytera har lett till en viss förskjutning av fokus från att rekrytera till att engagera och utveckla de medarbetarna vi redan har. Efter diverse åtgärder som att organisera oss på bästa sätt, renodla våra roller och se över ”vem som ska göra vad” förs nu allt fler dialoger på hög nivå i vad som föder medarbetarengagemang. På riktigt. Och just engagemangsbiten är det många företag som har stora utmaningar med. 

Du har bland annat ett spännande uppdrag som Head of Talent Management på Climeon, berätta mer om hur ni på Climeon har arbetat med Talent Managementfrågorna och hur
ni har rustat verksamheten och organisationen för att lyckas möta Climeons utmaningar.
Utgångspunkten var att ta fram ett Talent Management initiativ som bidrog till högsta möjliga involvering och självledarskap, då detta är viktiga grundstenar i bolagets kultur. 

Vi började med att tillsammans med ledningen arbeta fram visionen och en målbildstavla som ledningen bedömde var avgörande för Climeons framgång. Stardust utvecklade sedan en involverande process för att lägga grunden för genomförandet av affärsplanen. Processen innebar att alla team själva skulle arbeta fram sitt teams uppdrag, strategier och de mål som man ansåg skulle bidra till den övergripande visionen samt även vilka roller och ansvarsområden som ingick i teamet och gränssnitt mellan de olika teamen.

Teamen fick sedan i uppgift att tillsammans arbeta igenom de olika delarna i processen tillsammans med sitt team. När arbetet var genomfört fick teamen i uppgift att säkerställa att teammålen och framgångsfaktorerna länkade till de olika projektplanerna man arbetade med på daglig basis. På så sätt blev det även ett verktyg för att säkerställa att rätt arbetsuppgifter prioriterades.

Varför är Talent Management helt avgörande för att nå verksamhetens affärsmål?

Ju längre in i kunskapsekonomin desto viktigare blir medarbetarna och konkurrensen om de bästa medarbetarna är redan stenhård. Talent Management syftar till att skapa framgångsrika organisationer genom att på ett strukturerat sätt attrahera, engagera och utveckla rätt medarbetare. De företag som lyckas med det har en betydligt högre produktivitet och lönsamhet jämfört med sina branschkollegor.

Mer läsning