Röster från styrelserummet i Coronatider

Östsvenska Handelskammaren

Östsvenska Handelskammaren arbetar för ökad tillväxt och bidrar till våra medlemmars affärer – lokalt, regionalt och globalt. Hos oss samlas 900 företag i regionen.

Coronapandemin påverkar mycket och många. Bland annat vilka frågeställningar som är prioriterade på styrelsemötena och hur mötena ska genomföras.

Mycket tid i styrelserummet läggs nu på att försöka få grepp om vilka effekter pandemin får på bolagets verksamhet och utifrån det sätta mer kortsiktiga strategier för att hantera situationen på bästa sätt. Det är svårt i ett läge när ingen vet hur länge det kommer pågå.

Bland flera andra viktiga saker att tänka på är att kommunikation, både intern till den egna organisationen, och extern till kunder, leverantörer, m fl, är viktigare än någonsin. Att försöka ha en kontinuerlig, tydlig och så transparent kommunikation som möjligt bygger tillit och förtroende. Det är ett vinnande koncept i längden.

Styrelsemötena ställs om från fysiska till digitala, vilket gör att det är en klar fördel om man sen tidigare har etablerat en väl fungerande digital plattform att arbeta utifrån. Digitala styrelsemöten kräver bra teknik, mötesstruktur, disciplin, säker informationshantering, m.m.

Vill du läsa mer om vilka utmaningar i styrelsearbetet andra har just nu och samtidigt få tips och råd om hur du gör för att få till bästa möjliga styrelsemöten och resultat?

Östsvenska Handelskammaren och 100-listan har intervjuat några av sina medlemmar som ger sin syn på styrelsearbetet under Coronapandemin. Läs här vad Elisabeth Kalkhäll, VD GotlandsHem, Jenny Gustafsson, Investment Manager Saab Ventures, och Louise Junghahn, VD Junghahn & Partners AB säger.

Mer läsning

Vad gör en interimskonsult?

Vad gör en interimskonsult?

Crozz korta artikelserie om interimslösningar Del 4 Gemensamt för interimskonsulter är att det ofta är personer som är drivna, kunniga och så pass säkra på sin egen kompetens att de känner en trygghet i temporära roller som permanent sysselsättning. Betydligt...

läs mer
Hur fungerar Crozz interimsprocess?

Hur fungerar Crozz interimsprocess?

Crozz korta artikelserie om interimslösningar Del 3. Crozz får ofta förfrågningar om interimslösningar och många gånger är vi även med och rådger vid beslut om en interimslösning. När beslutet väl är taget tar vi beslut om en tidplan som passar den faktiska...

läs mer
När anlitas en interimskonsult?

När anlitas en interimskonsult?

Crozz korta artikelserie om interimslösningar Del 2. En interimslösning är ett bra alternativ vid exempelvis föräldraledighet, en tillfällig sjukfrånvaro, när en permanent rekrytering drar ut på tiden, när man är behov av tillfälligt tillskott av kompetens i...

läs mer
Vad är en interimslösning?

Vad är en interimslösning?

Crozz korta artikelserie om interimslösningar Del 1. Det korta svaret på frågan är att det är en resurslösning vid tillfälliga behov av chefer och specialister – Interim management. Interim management (latin) = ”tillfällig hantering”, dvs Interim management handlar om...

läs mer