Röster från styrelserummet i Coronatider

Östsvenska Handelskammaren

Östsvenska Handelskammaren arbetar för ökad tillväxt och bidrar till våra medlemmars affärer – lokalt, regionalt och globalt. Hos oss samlas 900 företag i regionen.

Coronapandemin påverkar mycket och många. Bland annat vilka frågeställningar som är prioriterade på styrelsemötena och hur mötena ska genomföras.

Mycket tid i styrelserummet läggs nu på att försöka få grepp om vilka effekter pandemin får på bolagets verksamhet och utifrån det sätta mer kortsiktiga strategier för att hantera situationen på bästa sätt. Det är svårt i ett läge när ingen vet hur länge det kommer pågå.

Bland flera andra viktiga saker att tänka på är att kommunikation, både intern till den egna organisationen, och extern till kunder, leverantörer, m fl, är viktigare än någonsin. Att försöka ha en kontinuerlig, tydlig och så transparent kommunikation som möjligt bygger tillit och förtroende. Det är ett vinnande koncept i längden.

Styrelsemötena ställs om från fysiska till digitala, vilket gör att det är en klar fördel om man sen tidigare har etablerat en väl fungerande digital plattform att arbeta utifrån. Digitala styrelsemöten kräver bra teknik, mötesstruktur, disciplin, säker informationshantering, m.m.

Vill du läsa mer om vilka utmaningar i styrelsearbetet andra har just nu och samtidigt få tips och råd om hur du gör för att få till bästa möjliga styrelsemöten och resultat?

Östsvenska Handelskammaren och 100-listan har intervjuat några av sina medlemmar som ger sin syn på styrelsearbetet under Coronapandemin. Läs här vad Elisabeth Kalkhäll, VD GotlandsHem, Jenny Gustafsson, Investment Manager Saab Ventures, och Louise Junghahn, VD Junghahn & Partners AB säger.

Mer läsning