Bygg dream team genom att jobba tvärfunktionellt

Louise Junghahn

Louise Junghahn är en av Crozz två grundare. Sedan 2001 arbetar hon som Executive searchkonsult och rekryterar styrelser, chefer, ledare och seniora specialister till nyckelpositioner i näringslivet och inom offentlig sektor. Hon har vid flera tillfällen utnämnts till ”Topp 50 rekryterare i Sverige".

Vill ni bygga dream team som tar företaget mot uppsatta affärs- och verksamhetsmål?

Enkelt, börja jobba tvärfunktionellt. Gör ni det redan idag, gå ett steg längre och gör det ännu mer. Låt olika team med styrproffs lyfta varandra, istället för att skapa intern konkurrens mellan funktionerna. Råder det vattentäta skott mellan funktionerna idag är det hög tid att göra förändringen nu.

Samtliga funktioner i en verksamhet arbetar med någon form av styrning och målet är att påverka verksamheten i positiv riktning. Finns en god kommunikation och tydlighet om vad som är viktigt att utvärdera och följa upp, bidrar det inte bara till att övergripande mål uppnås utan också att den enskilde medarbetaren tydligt vet vilket uppdrag och mål hen har.

Ett bättre samarbete skapas genom att helt enkelt sätta sig ner tillsammans med olika funktioner och ta reda på vad de andra gör, sträva efter samsyn och integrera avdelningarnas arbete.

Inte minst är det helt avgörande att arbeta tvärfunktionellt när vår omvärld är i ständig förändring. Idag krävs att en organisation kan anpassa sina processer och styr åt samma håll. Annars riskerar det att bli flaskhalsar och då kommer man snart att vara utkonkurrerad.  För att lyckas integrera styrningen krävs modet att blanda medarbetare från olika funktioner och ha tvärfunktionella grupper. Kanske finns risk att tappa kompetensutveckling inom sin specifika profession, men fördelarna är så mycket större – för både medarbetare och organisation.

Mer läsning

Vad gör en interimskonsult?

Vad gör en interimskonsult?

Crozz korta artikelserie om interimslösningar Del 4 Gemensamt för interimskonsulter är att det ofta är personer som är drivna, kunniga och så pass säkra på sin egen kompetens att de känner en trygghet i temporära roller som permanent sysselsättning. Betydligt...

läs mer
Hur fungerar Crozz interimsprocess?

Hur fungerar Crozz interimsprocess?

Crozz korta artikelserie om interimslösningar Del 3. Crozz får ofta förfrågningar om interimslösningar och många gånger är vi även med och rådger vid beslut om en interimslösning. När beslutet väl är taget tar vi beslut om en tidplan som passar den faktiska...

läs mer
När anlitas en interimskonsult?

När anlitas en interimskonsult?

Crozz korta artikelserie om interimslösningar Del 2. En interimslösning är ett bra alternativ vid exempelvis föräldraledighet, en tillfällig sjukfrånvaro, när en permanent rekrytering drar ut på tiden, när man är behov av tillfälligt tillskott av kompetens i...

läs mer
Vad är en interimslösning?

Vad är en interimslösning?

Crozz korta artikelserie om interimslösningar Del 1. Det korta svaret på frågan är att det är en resurslösning vid tillfälliga behov av chefer och specialister – Interim management. Interim management (latin) = ”tillfällig hantering”, dvs Interim management handlar om...

läs mer