Bygg dream team genom att jobba tvärfunktionellt

Louise Junghahn

Louise Junghahn är en av Crozz två grundare. Sedan 2001 arbetar hon som Executive searchkonsult och rekryterar styrelser, chefer, ledare och seniora specialister till nyckelpositioner i näringslivet och inom offentlig sektor. Hon har vid flera tillfällen utnämnts till ”Topp 50 rekryterare i Sverige".

Vill ni bygga dream team som tar företaget mot uppsatta affärs- och verksamhetsmål?

Enkelt, börja jobba tvärfunktionellt. Gör ni det redan idag, gå ett steg längre och gör det ännu mer. Låt olika team med styrproffs lyfta varandra, istället för att skapa intern konkurrens mellan funktionerna. Råder det vattentäta skott mellan funktionerna idag är det hög tid att göra förändringen nu.

Samtliga funktioner i en verksamhet arbetar med någon form av styrning och målet är att påverka verksamheten i positiv riktning. Finns en god kommunikation och tydlighet om vad som är viktigt att utvärdera och följa upp, bidrar det inte bara till att övergripande mål uppnås utan också att den enskilde medarbetaren tydligt vet vilket uppdrag och mål hen har.

Ett bättre samarbete skapas genom att helt enkelt sätta sig ner tillsammans med olika funktioner och ta reda på vad de andra gör, sträva efter samsyn och integrera avdelningarnas arbete.

Inte minst är det helt avgörande att arbeta tvärfunktionellt när vår omvärld är i ständig förändring. Idag krävs att en organisation kan anpassa sina processer och styr åt samma håll. Annars riskerar det att bli flaskhalsar och då kommer man snart att vara utkonkurrerad.  För att lyckas integrera styrningen krävs modet att blanda medarbetare från olika funktioner och ha tvärfunktionella grupper. Kanske finns risk att tappa kompetensutveckling inom sin specifika profession, men fördelarna är så mycket större – för både medarbetare och organisation.

Mer läsning

Strategi för tillväxt

Strategi för tillväxt

Åsa har sin bakgrund och erfarenhet från flera olika managementpositioner inom commercial och marketing på internationella företag. Det har varit på både produkt- och tjänstesidan och hon har haft förmånen att arbeta med det hon tycker...

läs mer
Utvärdera och rekrytera professionellt till styrelser

Utvärdera och rekrytera professionellt till styrelser

Ägare, grundare, aktieinnehavare, investerare - se till att utvärdera och rekrytera professionellt till era styrelser! Med rätt sammansättning av kompetens , erfarenhet och personliga förmågor i styrelser och ledning skapas bästa utväxling på innovation och...

läs mer
Louise Junghahn – En av Sveriges 50 bästa rekryterare

Louise Junghahn – En av Sveriges 50 bästa rekryterare

Resultatet efter att HR Sverige Bloggen för ett par veckor sen gick ut och efterlyste nomineringar av personer som stod ut inom området rekrytering är nu klart. I mycket stor konkurrens, över 450 nomineringar, placerar sig Louise Junghahn återigen på listan över...

läs mer
100-listan räcker ut en hand

100-listan räcker ut en hand

Många företag kämpar hårt. För att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet, för att överleva. Nu räcker 100-listan ut en hand och vill hjälpa till. Coronakrisen har utsatt vårt samhälle för prövningar vi inte tidigare sett. Men den har också visat på medmänsklighet och...

läs mer
Framgångsrikt ledarskap vid förändring

Framgångsrikt ledarskap vid förändring

Hur leder vi företag i förändring på bästa sätt för att nå våra långsiktiga verksamhets- och affärsmål? Viktigt är att alltid backa tillbaka till de strategier som är satta. I en föränderlig värld måste man fundera på om befintliga strategier för verksamheten och...

läs mer
Så påverkas styrelsearbetet i en förändrad omvärld

Så påverkas styrelsearbetet i en förändrad omvärld

När världen förändras, förändras styrelsearbetet. Och, det blir viktigare än någonsin! Hur bör då styrelsearbetet se ut vid en plötsligt förändrad omvärld? Först och främst är det viktigt att skaffa sig kontroll på det ekonomiska läget och ha täta avstämningar, att...

läs mer