”Som VD för ett ägarlett bolag ser jag det som väldigt positivt att vi har en styrelse som förutom ägare även har externa ledamöter. En av dessa är för närvarande Louise Junghahn som har bidragit i styrelsen under ett antal år. Hennes långa och djupa erfarenhet inom en rad olika områden såsom strategi, HR och rekrytering tillför en extra dimension i styrelsearbetet.

En styrelse har naturligtvis i uppgift att kontrollera att bolaget följer lagar och beslut från årsstämma. Styrelsen leder också på ett övergripande plan bolaget genom mig som VD. I detta ligger att ta fram en långsiktig strategi som pekar ut riktningen för bolaget. Men det kanske största värdet för mig som VD är att ha ett riktigt bra bollplank i form av en styrelse där jag kan testa idéer både i stort som smått. Det är en värdefull resurs i mitt arbete för att på ett smidigt sätt få input på olika frågeställningar som jag behöver ta ställning till hela tiden. På så sätt ser jag styrelsen, ledningen och hela Agero som ett stort team som gemensamt utvecklar företaget utifrån våra olika perspektiv.

För att åstadkomma detta på bästa sätt är en så blandad styrelse som möjligt önskvärd. Att ha ledamöter med både extern och intern förankring är bra. På samma sätt är det värdefullt med ledamöter med olika kompetenser och naturligtvis en jämlik styrelse. Detta tillsammans ger en dynamik och att vi kan se saker och ting utifrån så många perspektiv som möjligt och ger ett stort värde i att utveckla bolaget in i framtiden.”

Patrik Frisk, VD och delägare av IT-tjänsteföretaget Agero

Mer läsning

“När jag skulle rekrytera ett antal specialister till min HR ledningsgrupp vände jag mig till...

läs mer

"Jag kontaktade Louise Junghahn när vår Produktgruppchef för varumärkena Alcro och Beckers skulle...

läs mer

"Vi har sedan ett par år tillbaka ett mycket bra samarbete med Louise Junghahn när det rör...

läs mer