Utvärdera och rekrytera professionellt till styrelser

Louise Junghahn

Louise Junghahn är Crozz grundare och VD. Sedan 2001 arbetar hon som Executive searchkonsult och rekryterar till styrelser, chefer, ledare och seniora specialister till nyckelpositioner i näringslivet och inom offentlig sektor. Hon har vid flera tillfällen utnämnts till ”Topp 50 rekryterare i Sverige".

Ägare, grundare, aktieinnehavare, investerare – se till att utvärdera och rekrytera professionellt till era styrelser!

Med rätt sammansättning av kompetens , erfarenhet och personliga förmågor i styrelser och ledning skapas bästa utväxling på innovation och konkurrenskraft för framgång idag och imorgon. Rätt sammansättning ger perspektivtäthet, leder till mångfald och skapar de rätta förutsättningarna för styrelse- och ledningsarbete. Så, bolagsägare och investerare, OM detta är vad ni eftersträvar ta vara på den fulla kompetensbas och potential som finns i svenskt näringsliv. Vi på Crozz stöttar våra kunders verksamheter med professionella styrelser och ledningsfunktioner med bland annat våra tjänster ”Styrelseutvärdering” och ”Styrelserekrytering”. Hör gärna av er så berättar vi mer om hur vi arbetar!

Mer läsning