Vart tog vägen vägen?

Anna Christiansson

Anna är en av Crozz två grundare. Hon har lång erfarenhet av kommersiella chefs-/ledarroller och uppdrag och har under 20 års tid arbetat inom några av Sveriges största företag. Karriären startade under interneterans begynnelse och utvecklades under den spännande tiden under 2000-talets början inom konvergensen av IT och Telekom marknaden. Idag är Anna en mycket anlitad senior affärskonsult och driver affärsutvecklingsprojekt i flertalet branscher.

Förebygg, ta kommandot och navigera rätt!

Crozz är ofta med och ger råd till sina kunder om hur individer och team kan utvecklas för att stå starka när företaget utvecklas och förändras.

Vi är inne i stark förändring och inför hösten 2021 förutspås en ström av förflyttningar av kompetens. Upp till 40% förväntas byta arbetsgivare eller uppdrag som svar på ett uppdämt behov av ny energi, förnyad arbetsglädje och också för att finna den arbetsgivare som ger bäst förutsättningar för framtiden*. Påtagliga förändringar är fortsatt att vänta och för att stå stark i företagets framtida affärsutveckling och förflyttningar krävs förberedelse.

Vi på Crozz hjälper er att skapa långsiktigt vinnande team!

I ett nära samarbete med Insight Consulting kan vi nu erbjuda insatser för att på kort sikt bidra till att skapa starkare individer och team. Insatser som ger ökad självinsikt kring förändring, egen kompetens, personliga egenskaper och drivkrafter.

Insight Consulting är specialister med över 20 års erfarenhet av utvecklingsinsatser på organisations- , ledar- team- och individnivå, förändringsledning och omställning direkt kopplat till företags verksamhets- och affärsmål.

Nedan finner ni två erbjudanden; ett för individen och ett för teamet. 

Insatserna gör att ni

  • ökar kunskap och medvetenhet om engagemang och motivationsfaktorer.
  • arbetar mer fokuserat mot de gemensamma målen.
  • utvecklar metodik, struktur och ett mer gemensamt förhållningssätt.
  • säkrar upp medarbetare genom att vara lyhörda och tillsammans arbeta fram vad medarbetare behöver nu och framåt.

Är ni i behov av insatser för att skapa ett vinnande team? Hör av er till oss så skapar vi förutsättningar som passar ert nuläge. Ni når Anna Christiansson på 070-631 11 83, Louise Junghahn på 0703-27 27 02 och Cecilia Jegander på 0739-738 301.

Mer läsning