Vinnande ledare och team på ICA

Jonas Andersson

Chef Kategori Frukt & Grönt & Blommor, ICA Sverige AB

Vi på Crozz arbetar engagerat och nära våra kunder. Det är viktigt att de vi arbetar med känner att vi tillsammans driver utvecklingen framåt oavsett om det gäller affärsprojekten i sig eller organisationen, arbetssätt, teamen eller ledarskapet. Det är helheten som skapar framgång och absolut viktigast är ledare som skapar motiverade och engagerade medarbetare och team.

Crozz har under många år haft förtroendet att driva flera affärsutvecklingsprojekt för ICA. För att skapa än bättre förutsättningar för ICA att nå affärsmålen fick vi nyligen också förfrågan att skapa ett anpassat ledarutvecklingsprogram för ett av ICAs ledningsteam, med start på individnivå. Genom att förstå ICAs affär, organisation och arbetssätt kunde vi översätta detta till ett program för att driva motivation och engagemang för ICAs ledare på individ- och gruppnivå.

Programmet togs fram tillsammans med Crozz nära samarbetspartner sedan många år, ledarskapskonsulterna på Insight Consulting, och har specialanpassats utifrån de behov som identifierats och som vi ser från gång till annan, är unikt utifrån individer och teamens sammansättning och utmaningar. Vi frågade ansvarig chef, Jonas Andersson, om hur han kom fram till behovet och hur valet föll på Crozz.

Jonas, vad var anledningen till att du identifierade ett ledarutvecklingsprogram som affärskritiskt för er?
Vi har haft några omorganisationer på ICA och även några generationsskiften och därmed har det tillkommit nya chefer. Därtill har vi haft en pandemi som kräver en ny typ av arbetssätt. Att leda i detta är inte alltid lätt och vi vill ge våra ledare de bästa förutsättningar utifrån detta läge.

Varför valde ni att samarbeta med Crozz?
Vi har sedan många år ett stort förtroende för Crozz. Crozz levererar alltid med stort engagemang och tar gärna ett ansvar för helheter. Genom vårt samarbete har vi kunnat säkra att alla behov för att lyckas i vår affär är tillgodosedda. De kan vår affär, vår organisation och kultur, samt vilka utmaningar våra medarbetare kan möta i sin arbetsvardag. Det kändes därför självklart att Crozz skulle hjälpa oss även med att utveckla våra chefer och ledare i form av ett ledarprogram.

Vad har ni haft för målsättning med initiativet?
Målsättningen med programmet är att man som ledare ska identifiera sin inre motivation och
utifrån detta skapa konkreta handlingsplaner för ett ännu bättre ledarskap på individ- och
gruppnivå. Programmet består av flera moduler och i grova drag kan man säga att i modul 1
identifieras inre motivation och handlingsplaner på individnivå, för att sedan i modul 2 integreras med övriga i ledare i gruppen. För att på så sätt arbeta ihop sig på gruppnivå som resulterar i motiverade ledare, samsyn, förståelse och tydlighet på vägen framåt för hela vår organisation

Har ni sett någon effekt ännu?
Ledarprogrammet pågår fortfarande, så effekten av programmet har vi bara sett början av och det har givit ringar på vattnet i organisationen. Det är tydligt att vi genom vår satsning på
medarbetare skapar en stolthet över att man blir ”satsad på” och framför allt utökar det
verktygslådan för varje enskild individ att bli den bästa ledaren, samt våra ledarteam tillsammans skapar långsiktigt starka vinnande team ute i vår organisation.

Har du några tips och råd till andra företag …
Vid behov ska man inte tveka att satsa på sina medarbetare, på människan. Det är genom oss
alla som vi aktiverar hela affären. Vi är vår primära ”möjliggörare”. Och när man satsar är det en
framgångsfaktor att använda ett företag som förstår verksamheten, företagskulturen och affären för att även sätta program för att utveckla medarbetare och ledare. 1+1 blir plötsligt 3.

I vårt fall var detta företag Crozz och vi ser att de bidrar på mer än ett sätt till att skapa vinnande team, ledare och affärer.

Mer läsning