Fokus på friskhetsfaktorer för välmående organisation

Louise Junghahn

Louise Junghahn är Crozz grundare och VD. Sedan 2001 arbetar hon som Executive searchkonsult och rekryterar till styrelser, chefer, ledare och seniora specialister till nyckelpositioner i näringslivet och inom offentlig sektor. Hon har vid flera tillfällen utnämnts till ”Topp 50 rekryterare i Sverige".

Försäkringsbolaget Skandia har tagit fram beräkningar på hur höga kostnaderna är för uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar. Åren fram till 2019 är siffrorna skrämmande höga, hela 64 miljarder kronor, varav psykisk ohälsa stod för cirka 30,7 miljarder. Nu behöver vi fokusera på friskhetsfaktorerna.

Vi har snart två år av ”pandemiläge” bakom oss, vilket förmodligen inte har bättrat på dessa siffror. Viktiga siffror att lyfta, men det är viktigt att vi inte bara stirrar oss blinda på kostnaderna, utan det viktigaste av allt är att komma ihåg att bakom dessa siffror finns våra medmänniskor tillika kollegor på våra jobb.

När det gäller den psykiska ohälsan så visar studier att personer som har jobb med hög lön och hög prestige och som kräver hög utbildning löper högre risk att bli sjukskriven för psykisk ohälsa än vad till exempel en jordbrukare gör. Och en jurist löper dubbelt så hög risk jämfört med en byggnadsarbetare.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) började gälla för drygt fem år sen och den behandlar bland annat arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. Frågor kring stress och arbetsklimat hänger ofta samman med hur arbetet är organiserat, förhållandet mellan krav och resurser och hur det sociala samspelet på jobbet fungerar.

Hur ser vi då till att hålla människor friska och välmående?
Det är dags att prata mer i ”friskhetsfaktorer”. Det har visat sig att arbetsplatser med låg sjukfrånvaro kännetecknas ofta av väl utvecklade friskhetsfaktorer. Exempel på friskhetsfaktorer kan vara gott ledarskap, stor delaktighet, fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete, goda möjligheter till kompetensutveckling och prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning.

Vi får inte glömma att lyfta det positiva värde det ger arbetsgivarna med att se till att medarbetarna mår bra – vi vet att ökat välmående leder oftast till högre produktivitet.

I Crozz dialog med kunder och kandidater guidar vi rätt i förutsättningar för ett en tjänst eller ett konsultuppdrag. Där kan vi inom rekryteringsprocessen fylla en väldigt viktig roll. Våra kunder vänder sig till oss också för råd kring ledarskapsutveckling där mående, motivation och drivkrafter är viktiga att förstå för att bygga välmående och vinnande medarbetare och team. Något som är så oerhört viktigt i dessa tider och vi alla, oavsett roll, ska hjälpas åt. Crozz drivs av kompetens, driv och engagemang. Där det senare är vårt hjärta och engagemang för våra medarbetare, kandidater, kunder och partners. 

Mer läsning