Fokus på friskhetsfaktorer för välmående organisation

Louise Junghahn

Louise Junghahn är en av Crozz två grundare. Sedan 2001 arbetar hon som Executive searchkonsult och rekryterar styrelser, chefer, ledare och seniora specialister till nyckelpositioner i näringslivet och inom offentlig sektor. Hon har vid flera tillfällen utnämnts till ”Topp 50 rekryterare i Sverige".

Försäkringsbolaget Skandia har tagit fram beräkningar på hur höga kostnaderna är för uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar. Åren fram till 2019 är siffrorna skrämmande höga, hela 64 miljarder kronor, varav psykisk ohälsa stod för cirka 30,7 miljarder. Nu behöver vi fokusera på friskhetsfaktorerna.

Vi har snart två år av ”pandemiläge” bakom oss, vilket förmodligen inte har bättrat på dessa siffror. Viktiga siffror att lyfta, men det är viktigt att vi inte bara stirrar oss blinda på kostnaderna, utan det viktigaste av allt är att komma ihåg att bakom dessa siffror finns våra medmänniskor tillika kollegor på våra jobb.

När det gäller den psykiska ohälsan så visar studier att personer som har jobb med hög lön och hög prestige och som kräver hög utbildning löper högre risk att bli sjukskriven för psykisk ohälsa än vad till exempel en jordbrukare gör. Och en jurist löper dubbelt så hög risk jämfört med en byggnadsarbetare.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) började gälla för drygt fem år sen och den behandlar bland annat arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. Frågor kring stress och arbetsklimat hänger ofta samman med hur arbetet är organiserat, förhållandet mellan krav och resurser och hur det sociala samspelet på jobbet fungerar.

Hur ser vi då till att hålla människor friska och välmående?
Det är dags att prata mer i ”friskhetsfaktorer”. Det har visat sig att arbetsplatser med låg sjukfrånvaro kännetecknas ofta av väl utvecklade friskhetsfaktorer. Exempel på friskhetsfaktorer kan vara gott ledarskap, stor delaktighet, fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete, goda möjligheter till kompetensutveckling och prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning.

Vi får inte glömma att lyfta det positiva värde det ger arbetsgivarna med att se till att medarbetarna mår bra – vi vet att ökat välmående leder oftast till högre produktivitet.

I Crozz dialog med kunder och kandidater guidar vi rätt i förutsättningar för ett en tjänst eller ett konsultuppdrag. Där kan vi inom rekryteringsprocessen fylla en väldigt viktig roll. Våra kunder vänder sig till oss också för råd kring ledarskapsutveckling där mående, motivation och drivkrafter är viktiga att förstå för att bygga välmående och vinnande medarbetare och team. Något som är så oerhört viktigt i dessa tider och vi alla, oavsett roll, ska hjälpas åt. Crozz drivs av kompetens, driv och engagemang. Där det senare är vårt hjärta och engagemang för våra medarbetare, kandidater, kunder och partners. 

Mer läsning

Crozz arbetar för en bättre folkhälsa!

Crozz arbetar för en bättre folkhälsa!

Som stolt och engagerad samarbetspartner till Generation PEP ser vi på Crozz fram emot torsdag den 12 maj, då Generation PEP presenterar den årliga "PEP-RAPPORTEN" i Riksdagshuset. Generation PEP har i fyra år släppt den mest omfattande undersökningen i...

läs mer
Crozz + Insight Consulting = utveckling av ledare och team

Crozz + Insight Consulting = utveckling av ledare och team

Idag ställs helt andra krav på ledare, chefer och medarbetare. Vi påverkas av att vår omvärld förändras i en snabbare takt och är mer komplex än någonsin tidigare. För att möta den ökade efterfrågan på utvecklingsinsatser för ledare och medarbetare utökar Crozz...

läs mer
Glad Påsk från oss på Crozz!

Glad Påsk från oss på Crozz!

Det är många spännande saker som händer hos oss på Crozz. Vi utökar teamet och antalet kunder och uppdrag blir fler. Det ger mycket energi och framförallt känner vi stor arbetsglädje. Under påsken finns det tid för ledighet. Njut av tiden och gör det som ger energi....

läs mer
Kundevent med härlig energi & givande erfarenhetsutbyte

Kundevent med härlig energi & givande erfarenhetsutbyte

Förra veckan gick Crozz årliga vårevent av stapeln - den här gången stod padel samt nätverkande på agendan! Samtliga banor i WAP-hallen var fyllda med nybörjare till elitspelare, som fick träning och köra matchspel tillsammans med rutinerade padeltränaren tillika...

läs mer
Konsult-AW med vårkänslor hos Crozz!

Konsult-AW med vårkänslor hos Crozz!

Vi sätter ett stort värde i att träffa våra uthyrda konsulter och kandidater. Oftast är träffarna under dagtid och i samband med ett möte för en aktuell rekrytering eller för ett konsultuppdrag vi ska tillsätta. Men vi passar också på att träffas på andra tider så...

läs mer
Crozz välkomnar Eva Otterström!

Crozz välkomnar Eva Otterström!

Det är med glädje och stolthet vi på Crozz presenterar vår nya medarbetare och kollega Eva Otterström! Eva har lång erfarenhet av att framgångsrikt leda medarbetare och team i strategiskt och operativt arbete inom försäljning, affärsutveckling, marknadsföring,...

läs mer