Extern jämställd styrelse mest lönsam enligt vetenskapen

Louise Junghahn

Louise Junghahn är Crozz grundare och VD. Sedan 2001 arbetar hon som Executive searchkonsult och rekryterar till styrelser, chefer, ledare och seniora specialister till nyckelpositioner i näringslivet och inom offentlig sektor. Hon har vid flera tillfällen utnämnts till ”Topp 50 rekryterare i Sverige".

Almi genomför varje år en styrelsekartläggning och förra året, det vill säga år 2021, var fokus i undersökningen ”Jämställdhet”. Denna undersökning genomfördes tillsammans med Malin Malmström som är forskare i entreprenörskap och innovation vid Luleå Tekniska Universitet.

I undersökningen 2021 låg fokus på att ta reda på hur företagen skulle påverkas av jämställda styrelser, dvs där minst 40% av ledamöterna utgörs av kvinnor eller män. Med hjälp av forskare Malin Malmströms forskning så kan vi påvisa att jämställdhet lönar sig. Bolag med jämställda styrelser omsätter mer och har högre resultat än bolag som inte har jämställda styrelser, oavsett andra faktorer som bransch, storlek på bolag (antal anställda) och kön på vd.

Det är således fastställt att det blir skillnad i styrelsearbetet när könsfördelningen är jämn. Det ger bredd och mer rätt anpassad kompetens runt styrelsebordet, vilket i sin tur ger bättre effekt.

Undersökningar som Almi har gjort tidigare har bland annat haft sitt fokus på hur många kvinnor som finns i styrelserna. Här kan vi berätta att utvecklingen är skrämmande långsam, då antalet kvinnor endast har ökat från 13% till 15% sedan år 2013. Tidigare undersökningar Almi har genomfört har också visat att utvecklingen av andelen externa ledamöter i styrelser går mycket långsamt, trots att det har visat sig att ägare som rekryterar externa ledamöter ofta får ett mer dynamiskt styrelsearbete med högre lönsamhet.

Mer läsning