Extern jämställd styrelse mest lönsam enligt vetenskapen

Louise Junghahn

Louise Junghahn är en av Crozz två grundare. Sedan 2001 arbetar hon som Executive searchkonsult och rekryterar styrelser, chefer, ledare och seniora specialister till nyckelpositioner i näringslivet och inom offentlig sektor. Hon har vid flera tillfällen utnämnts till ”Topp 50 rekryterare i Sverige".

Almi genomför varje år en styrelsekartläggning och förra året, det vill säga år 2021, var fokus i undersökningen ”Jämställdhet”. Denna undersökning genomfördes tillsammans med Malin Malmström som är forskare i entreprenörskap och innovation vid Luleå Tekniska Universitet.

I undersökningen 2021 låg fokus på att ta reda på hur företagen skulle påverkas av jämställda styrelser, dvs där minst 40% av ledamöterna utgörs av kvinnor eller män. Med hjälp av forskare Malin Malmströms forskning så kan vi påvisa att jämställdhet lönar sig. Bolag med jämställda styrelser omsätter mer och har högre resultat än bolag som inte har jämställda styrelser, oavsett andra faktorer som bransch, storlek på bolag (antal anställda) och kön på vd.

Det är således fastställt att det blir skillnad i styrelsearbetet när könsfördelningen är jämn. Det ger bredd och mer rätt anpassad kompetens runt styrelsebordet, vilket i sin tur ger bättre effekt.

Undersökningar som Almi har gjort tidigare har bland annat haft sitt fokus på hur många kvinnor som finns i styrelserna. Här kan vi berätta att utvecklingen är skrämmande långsam, då antalet kvinnor endast har ökat från 13% till 15% sedan år 2013. Tidigare undersökningar Almi har genomfört har också visat att utvecklingen av andelen externa ledamöter i styrelser går mycket långsamt, trots att det har visat sig att ägare som rekryterar externa ledamöter ofta får ett mer dynamiskt styrelsearbete med högre lönsamhet.

Mer läsning

Vad gör en interimskonsult?

Vad gör en interimskonsult?

Crozz korta artikelserie om interimslösningar Del 4 Gemensamt för interimskonsulter är att det ofta är personer som är drivna, kunniga och så pass säkra på sin egen kompetens att de känner en trygghet i temporära roller som permanent sysselsättning. Betydligt...

läs mer
Hur fungerar Crozz interimsprocess?

Hur fungerar Crozz interimsprocess?

Crozz korta artikelserie om interimslösningar Del 3. Crozz får ofta förfrågningar om interimslösningar och många gånger är vi även med och rådger vid beslut om en interimslösning. När beslutet väl är taget tar vi beslut om en tidplan som passar den faktiska...

läs mer
När anlitas en interimskonsult?

När anlitas en interimskonsult?

Crozz korta artikelserie om interimslösningar Del 2. En interimslösning är ett bra alternativ vid exempelvis föräldraledighet, en tillfällig sjukfrånvaro, när en permanent rekrytering drar ut på tiden, när man är behov av tillfälligt tillskott av kompetens i...

läs mer
Vad är en interimslösning?

Vad är en interimslösning?

Crozz korta artikelserie om interimslösningar Del 1. Det korta svaret på frågan är att det är en resurslösning vid tillfälliga behov av chefer och specialister – Interim management. Interim management (latin) = ”tillfällig hantering”, dvs Interim management handlar om...

läs mer