Självledarskap – Investera i förarsätet för framgång!

Katinka Kubenka

Katinka Kubenka driver sedan många år tillbaka Insight Consulting och erbjuder bland annat tjänster för dig som ska kliva in i ett nytt arbete/roll eller som har utmaningar kring ditt eget ledarskap och utveckling. Eller du som är intresserad av att veta mer om hur du gör dig attraktiv för ditt nästa jobb, ett styrelseuppdrag och hur du bygger ett framgångsrikt professionellt cv/konsult- eller styrelseprofil.

Jag välkomnar 2022 på temat ”Utveckling av självledarskap och inre ledarskap”.
Kan detta vara kärlekens år? Jag citerar en kollega ”Året då vi bryr oss om det lilla, natur, djur, och människor, varje relation.”
 
Jag skrev ett inlägg tidigt i början av pandemin om att vi behöver vara mer snälla mot varandra, prata och leva tillit, vara lyhörda för tonfall och ängslighet. Och jag vidhåller fortsatt det, människor som blir sedda, lyssnade till och bekräftade kan utföra mirakel och vi skulle slippa mycket osäkerhet och psykisk ohälsa.

2021 som har varit exceptionellt år för världen och så tufft för så många. Frågeställningar som t ex Hur lever jag utifrån mina värderingar? Hur vill jag bidra till mig själv och andra? Hur vill jag utvecklas och utveckla? Många har funderat på hur blir jag mer tillfreds med mitt liv och arbetsliv, hur kan jag lyssna mer inåt och göra mer aktiva val, hur stärker jag min självkänsla, mitt självförtroende och hittar min väg framåt. Sådana funderingar önskar jag att vi inte bara hade i stunder av kris och när vi möter motgångar, utan att vi ständigt reflekterade över vad som är viktigt för just mig.

Och med de stora förändringar som 2021 grundat för krävs stor handlingskraft för 2022 för med sig ett förändrat arbetsliv och ledarskap. Den hybrida arbetsplatsen tar form och inte minst hur man som arbetsgivare uppnår den. Vem hade trott för blott två år sedan att den gamla, men ändock kära, kontorsplatsen skulle kunna bli så mobil och flexibel som idag. Vi behöver ha ett mer öppet sinne och inställning till utveckling och till vårt och arbetsmarknadens behov av kompetensutveckling och själva se till att hitta balansen mellan arbetslivet och livet så att energin går åt båda håll.

Ord som kommer till mig är självledarskap och inre ledarskap som många har behövt utveckla mer än någonsin under det gångna året.

Du som är ledare idag behöver sätta dig själv i förarsätet och ta ett betydligt större eget ansvar, och inte bara förvänta dig att det är ”någon annan” som ska skapa förutsättningar för att du ska vara påklädd. Kan man leda sig själv kan man leda andra får en helt annan innebörd, då det kommer att krävas en annan attityd, en annan karaktär, en annan disciplin, en annan drivkraft, en annan målmedvetenhet, en annan nyfikenhet i ledarskapet än det vi tidigare sett. Slå inte knut på dig själv, utan se till att du får förutsättningar och en utökad verktygslåda för att kunna fokusera både på verksamheten, dina medarbetare och dig själv.

Jag har under 2021 fått möjligheten att möta många modiga företag som inte tvekat att satsa på ledarskapet. Företag som på riktigt trott på att när omvärlden förändras och blir mer utmanande än någonsin då, om någon gång, behöver vi tillgång till mer av våra ledares kapacitet. Jag och mina kollegor har fått bidra till den stoltheten ”att man som ledare blir satsad på” som vi sett gett många ringar på vattnet för deras verksamhet och utökat deras möjligheter till att skapa framåtriktade företag, trygga ledare och vinnande team.

Under året har vi tillsammans med Crozz arbetat med bland annat ICA Sverige och stöttat i ledarskap, både individuellt och i grupp. För att stärka och tydliggöra, för att skapa vinnande team. Förfrågningarna som kommer till oss från våra kunder handlar just om att stärka ledarskap, hitta individuell motivation, drivkraft och fokus, men också att skapa hela ledarutvecklingsprogram för att spegla värdegrund och företagsstrategier och, inte minst, för att gå åt samma håll. Våra insatser grundar sig oftast i att förstå sig själv, nuläge och att utifrån detta satsa på sitt självledarskap.

Investeringarna ser vi leder till engagerade och motiverade ledare och medarbetare som tror på företaget och framtiden. Vi ser hur vi tillsammans skapar tydligare arbetssätt och verktyg för att nå målen och vi ser gång på gång hur individer och verksamheter lyckas bättre än igår.

Avslutningsvis vill jag säga att jag går in i 2022 med en stark tro om framtiden och ett fortsatt gott samarbete med Crozz och vill gärna avsluta med några rader från en av Marie Fredrikssons texter: ”Jag vill känna tro, jag vill känna morgondagen nalkas här i lugn och ro i en vintervärld, finns det någon tro? Jag vill känna önskan om en tid så ljus som friheten, känna tro igen.”

Mer läsning