Crozz + Insight Consulting = utveckling av ledare och team

Team Crozz

Idag ställs helt andra krav på ledare, chefer och medarbetare. Vi påverkas av att vår omvärld förändras i en snabbare takt och är mer komplex än någonsin tidigare. För att möta den ökade efterfrågan på utvecklingsinsatser för ledare och medarbetare utökar Crozz samarbetet med Insight Consulting.

På Crozz har vi under pandemiåren mött en starkt ökad efterfrågan från våra kunder på utvecklingsprogram och utvecklingsinsatser framför allt med fokus på ledare och chefer. För att möta dagens arbetsliv krävs ett mer flexibelt förhållnings- och förändrat arbetssätt vilket innebär att även verktygen och stödet behöver följa utvecklingen. Stödet i självledarskapet men också i att leda andra efterfrågas.

Crozz och Insight Consulting har över tid samarbetat i dessa utvecklingsinsatser. I och med den ökade efterfrågan väljer vi nu att utveckla samarbetet ytterligare för att erbjuda en gedigen och långsiktig utvecklingsplattform med kompetens och erfarenhet inom ledar- och medarbetarutveckling till våra kunder. Detta i såväl större och mer omfattande utbildningsprogram över en längre tid, till kortare och mindre omfattande punktinsatser. 

Kortfattat om insatser för team och ledare:

  • Vid teamutvecklingsinsatser utgår vi alltid från era unika behov. Framgångsfaktorer som vi sett är när de personer som ingår i gruppen börjar komma till insikt och bli mer medvetna om hur de själva fungerar, vilka behov som styr och hur de utifrån dem kan samverka och göra varandra bättre. Hur de tillsammans kan arbeta mot en gemensam målbild. Våra insatser mynnar ut i konkreta framåtriktade verktyg samt en handlingsplan för fortsatt utveckling av gruppen. 
  • Utvecklingsprogram och utvecklingsinsatser på individnivå bygger på att vi tydliggör drivkrafter, styrkor, utmaningar och behov för att öka medvetenheten om hur personen föredrar att arbeta. Insatsen ger dem verktyg för att leda sig själva på ett effektfullt sätt och kunna ta mer ansvar för sin situation och framtid.

Mer om Crozz tjänster inom utveckling av ledare, medarbetare och styrelser hittar du här!

Funderar du på hur ni kan utveckla och bygga er organisation och medarbetare för att långsiktigt möta framtida utmaningar på ett framgångsrikt sätt? Vi tar gärna en dialog för att se hur vi tillsammans identifierar och genomför den mest optimala utvecklingsinsatsen för era ledare, chefer eller team utifrån just era behov och mål för er organisation, verksamhet och affär.

Varmt välkommen att kontakta Louise Junghahn på 0703-27 27 02, Anna Christiansson på 070-631 11 83 eller Katinka Kubenka på 070-025 70 59.

Mer läsning

Vad gör en interimskonsult?

Vad gör en interimskonsult?

Crozz korta artikelserie om interimslösningar Del 4 Gemensamt för interimskonsulter är att det ofta är personer som är drivna, kunniga och så pass säkra på sin egen kompetens att de känner en trygghet i temporära roller som permanent sysselsättning. Betydligt...

läs mer
Hur fungerar Crozz interimsprocess?

Hur fungerar Crozz interimsprocess?

Crozz korta artikelserie om interimslösningar Del 3. Crozz får ofta förfrågningar om interimslösningar och många gånger är vi även med och rådger vid beslut om en interimslösning. När beslutet väl är taget tar vi beslut om en tidplan som passar den faktiska...

läs mer
När anlitas en interimskonsult?

När anlitas en interimskonsult?

Crozz korta artikelserie om interimslösningar Del 2. En interimslösning är ett bra alternativ vid exempelvis föräldraledighet, en tillfällig sjukfrånvaro, när en permanent rekrytering drar ut på tiden, när man är behov av tillfälligt tillskott av kompetens i...

läs mer
Vad är en interimslösning?

Vad är en interimslösning?

Crozz korta artikelserie om interimslösningar Del 1. Det korta svaret på frågan är att det är en resurslösning vid tillfälliga behov av chefer och specialister – Interim management. Interim management (latin) = ”tillfällig hantering”, dvs Interim management handlar om...

läs mer