Crozz + Insight Consulting = utveckling av ledare och team

Team Crozz

Idag ställs helt andra krav på ledare, chefer och medarbetare. Vi påverkas av att vår omvärld förändras i en snabbare takt och är mer komplex än någonsin tidigare. För att möta den ökade efterfrågan på utvecklingsinsatser för ledare och medarbetare utökar Crozz samarbetet med Insight Consulting.

På Crozz har vi under pandemiåren mött en starkt ökad efterfrågan från våra kunder på utvecklingsprogram och utvecklingsinsatser framför allt med fokus på ledare och chefer. För att möta dagens arbetsliv krävs ett mer flexibelt förhållnings- och förändrat arbetssätt vilket innebär att även verktygen och stödet behöver följa utvecklingen. Stödet i självledarskapet men också i att leda andra efterfrågas.

Crozz och Insight Consulting har över tid samarbetat i dessa utvecklingsinsatser. I och med den ökade efterfrågan väljer vi nu att utveckla samarbetet ytterligare för att erbjuda en gedigen och långsiktig utvecklingsplattform med kompetens och erfarenhet inom ledar- och medarbetarutveckling till våra kunder. Detta i såväl större och mer omfattande utbildningsprogram över en längre tid, till kortare och mindre omfattande punktinsatser. 

Kortfattat om insatser för team och ledare:

  • Vid teamutvecklingsinsatser utgår vi alltid från era unika behov. Framgångsfaktorer som vi sett är när de personer som ingår i gruppen börjar komma till insikt och bli mer medvetna om hur de själva fungerar, vilka behov som styr och hur de utifrån dem kan samverka och göra varandra bättre. Hur de tillsammans kan arbeta mot en gemensam målbild. Våra insatser mynnar ut i konkreta framåtriktade verktyg samt en handlingsplan för fortsatt utveckling av gruppen. 
  • Utvecklingsprogram och utvecklingsinsatser på individnivå bygger på att vi tydliggör drivkrafter, styrkor, utmaningar och behov för att öka medvetenheten om hur personen föredrar att arbeta. Insatsen ger dem verktyg för att leda sig själva på ett effektfullt sätt och kunna ta mer ansvar för sin situation och framtid.

Mer om Crozz tjänster inom utveckling av ledare, medarbetare och styrelser hittar du här!

Funderar du på hur ni kan utveckla och bygga er organisation och medarbetare för att långsiktigt möta framtida utmaningar på ett framgångsrikt sätt? Vi tar gärna en dialog för att se hur vi tillsammans identifierar och genomför den mest optimala utvecklingsinsatsen för era ledare, chefer eller team utifrån just era behov och mål för er organisation, verksamhet och affär.

Varmt välkommen att kontakta Louise Junghahn på 0703-27 27 02, Anna Christiansson på 070-631 11 83 eller Katinka Kubenka på 070-025 70 59.

Mer läsning