Crozz arbetar för en bättre folkhälsa!

Team Crozz

Som stolt och engagerad samarbetspartner till Generation PEP ser vi på Crozz fram emot torsdag den 12 maj, då Generation PEP presenterar den årliga ”PEP-RAPPORTEN” i Riksdagshuset. Generation PEP har i fyra år släppt den mest omfattande undersökningen i Sverige och enda återkommande rapport om barn och ungas levnadsvillkor.

I årets rapport har det utöver generella frågor kring levnadsvanor också ställts frågor om barn och ungas psykiska hälsa. Detta är särskilt aktuellt när vi lever i en tid där vi möts av många rapporter som visar att barn och unga i Sverige mår sämre.

Vi på Crozz ser fram emot att på torsdag bland annat få lyssna till Carolina Klûft, Verksamhetschef Generation PEP, Kristina Sparreljung, Generalsekreterare Hjärt-Lungfonden och Sissela Nutley, som är Med. dr. i neuropsykologi vid Karolinska Institutet.

Tillsammans arbetar vi för en bättre folkhälsa!

Mer läsning