Interim VD = ”win win” för organisation & individ – möt Peter Hallberg

Team Crozz

Idag är det mycket vanligt att företag tar in en Interim VD eller en Interim Chef i väntan på att den bästa permanenta lösningen är på plats eller i ett skede där företaget behöver en tillfällig senior och exekutiv kompetens med förmåga att genomföra förändring under en begränsad tidsperiod.

I Crozz nära nätverk av Interims VD:ar hittar vi bland andra Peter Hallberg. Peter har en gedigen bakgrund från nationella och internationella organisationer med verksamhet inom olika regioner, marknader och industrier. Peter har en bakgrund från försvaret och Marinens grunder inom ledarskap har format hans utveckling som lagledare, som sen utvecklats vidare. Ledarskapet och ett framgångsrikt förändringsarbete baserar sig på närvaro, intresse för individen och teamen. Detta är synnerligen viktigt under ett interimsuppdrag där tidsaspekten alltid är central. Att snabbt förstå och fånga upp de fundamentala delarna i affärsverksamheten som fortsatt måste vara i toppen på agendan.

Att förstå organisationen och individerna för att kunna delegera resultat- och verksamhetsansvar, detta har varit en röd tråd i Peters olika ansvar och uppdrag tidigare som har varit framgångsrika.
Där entreprenörskap och intraprenörskap inom de större företagens ramar har varit nyckeln till lyckade och bestående förändringar. Framgångar skapas alltid av teamet, laget som vill prestera, där förändringar drivits av ”högpresterande team”. Detta oavsett om det har handlat om tillväxt, cost-management, produktivitet eller affärstransformation, ofta flera aspekter samtidigt.

Vi fick en pratstund med Peter och ställde flera frågor om vilka fördelar han ser, både för organisationen, ledarskapet och enskilda individer genom att arbeta och agera tillsammans som ett lag under ett ”interimsupplägg”.

Peter delar sina erfarenheter från interimsuppdrag där han kommit in i företag som inte fått ut den fulla potentialen från organisationen. Orsaken kan vara byråkrati, hierarkiska strukturer, avsaknad av tillit och otydlig delegering. Vanligt förekommande är allt för många initiativ och program som körs samtidigt, med för långa ledtider och där listan utökas ständigt. Detta på toppen av de dagliga arbetsuppgifterna, vilket skapar en känsla av otillräcklighet inom ledarskapet och organisationen.

Om ett företag engagerar en Interim VD eller Interim Chef förväntas snabba insikter och initiativ för att sätta i gång förändring. Arbetet kan ofta mynna ut i; förenkling i den operativa miljön och organisationen, en ”av-byråkratisering” där tillit och ansvar möjliggör fokus på kund och värdeskapande för kund, fokus på styrelse och ägare och inte minst på medarbetarens motivation och engagemang. Detta skapar ett tydligt ansvarstagande.

Peter säger vidare att han tror starkt på, oavsett det strategiska målet, intraprenörskapet med tydliga mål och tydligt syfte i förändringsarbetet. Det betyder; man delegerar och ger mandat, alla vet vad som förväntas och förstår varför, alla bidrar, arbetar, agerar dedikerat som om det är hens egna pengar och företag. Uppnår man en kultur där intraprenörskapet är centralt ger det en möjlighet att driva framgångsrik förändring och bestående starka resultat. Att det samtidigt är roligare och givande att jobba i en sådan miljö är positivt, det är attraktivt för medarbetaren och stärker företagets image/branding.

Vill du prata om möjligheterna med att utveckla er verksamhet genom en Interim VD, Interim Chef eller Interim Specialist? Hör av dig till oss på Crozz, så hjälper vi dig!

Mer läsning