Insikter om fördelar för både kund och konsult med interimslösningar. Ta del av Erik Hjerténs uppdrag och erfarenhet.

Team Crozz

Crozz får ofta förfrågningar på kompetenser till interimsuppdrag och en av Crozz uthyrda interimskonsulter, Erik Hjertén lyckades vi fånga för en pratstund. Erik har lång erfarenhet av interimsuppdrag där vikten av att kunna arbeta över funktionsgränser och ansvar, samt att ha förståelse för helheten av verksamhet och affär är av yttersta vikt. 

Sen en tid tillbaka är Erik uthyrd på ett interimsuppdrag som ”Produktägare Affärssystem” till en av Crozz uppdragsgivare, där hans kapacitet att arbeta som länken mellan verksamhet och affärsnära IT är av stor vikt och nytta. 

Läs vidare om Eriks uppdrag, erfarenhet och hur det är att arbeta som interimskonsult hos Crozz.

Erik, vilken bakgrund har du?
Jag är konsult med lång erfarenhet av att verka mellan verksamhet och IT. Jag har arbetat i en rad olika organisationers IT-avdelningar och även på olika konsultbolag, webbyrå mm och alltid med nyttan av IT som fokus. Mitt fokus har genomgående varit detsamma eftersom det är nyttan med din IT-investering som stärker din affär.

Vilka fördelar ser du med att arbeta som interimskonsult? För dig och för dina uppdragsgivare?
Enligt min erfarenhet ger det en högre effektivitet och större nytta att anlita en konsult för liknande uppdrag för mina kunder än om jag hade varit anställd. För mig föredrar jag de ofta tydliga uppdrag jag får som konsult. Genom tydliga beskrivningar av mål och förväntningar kan jag leverera bättre. Ytterligare en fördel är att det är lättare att oftare byta uppdrag som konsult vilket ger mer erfarenhet från olika organisationer. För mig personligen är det också mycket av en frihetsfråga att vara min egen. Jag har då större möjlighet att kunna bestämma mer över min egen tid. Jag upplever det enklare att kombinera ett intensivt familjeliv med många roliga och spännande uppdrag.

Hur fungerar det att arbeta som interimskonsult genom Crozz?
Att arbeta som konsult genom Crozz fungerar bra! Det är lättarbetat och vi har samsyn i hur vi vill forma erbjudandet till våra kunder så att det på bästa sätt motsvarar deras behov och där min kunskap och erfarenhet används optimalt.

Vilken roll har du i ditt nuvarande uppdrag? Berätta gärna om uppdraget och ditt ansvar.
Mitt nuvarande uppdrag är som ”Produktägare Affärssystem” vilket innebär att jag är länken mellan verksamhet och IT främst i de ”större” frågorna som rör affärsutveckling och det IT-stöd som behövs för att affären ska fungera optimalt. I uppdraget ansvarar jag också för att förbättra och utveckla den arbetsprocess för IT-utveckling man använder sig av i organisationen.

Vilka har dina tidigare uppdragsgivare varit och hur har de interimsuppdragen sett ut?
Jag har ett förflutet som konsult i egen regi sedan ca 2008 och där har jag haft ett långt uppdrag hos en insamlingsorganisation som har stora likheter med det uppdrag jag har idag. Jämte det har jag också gjort mycket processmodellering för olika kunder där uppdragen handlar om att visualisera och förbättra verksamhetsprocesser, ofta i syfte att införa nytt IT-stöd. Innan dess har mina uppdrag varit som utvecklare, projektledare, testledare mm i olika organisationer och konsultbolag.

Var har du din arbetsplats? På kontoret eller kör ni med en hybridlösning?
Just nu testar vi en hybridlösning med 3 dagar på kontoret och 2 på annan plats. Alla på plats på kontoret på onsdagar. Det här är en bra lösning där det ”nya” arbetssättet balanseras mot behovet att träffas för fysiska möten.

Vilka värden ser du att din kompetens och insats bidrar till för din uppdragsgivare?
Av yttersta värde är att jag, med min erfarenhet från IT och insamlingsbranschen, främst bidrar till att korta tiden mellan uppkomna behov och implementerad IT-lösning genom att genomföra mer noggranna och effektiva utredningar.

Hur utvecklas du i din konsultroll i dina uppdrag?
Jag får en ännu bredare erfarenhet av att lösa allt mer komplexa problem mellan verksamhet och IT i en värld där IT snart genomsyrar en organisations alla processer. Just i detta uppdrag har jag mycket kontakt med samtliga funktioner och nivåer i organisationen vilket ger mig ännu bättre inblick i besluts- och prioriteringsfrågor som rör hela organisationen.

Avslutningsvis, har du några tips och rekommendationer att dela med dig av för att lyckas som interimskonsult?
Jag ser att följande är viktigt att tänka på som interimskonsult. 

  • Säkra att uppdragsgivaren har samma förväntningar som du på själva leveransen. 
  • Att kontinuerligt kommunicera och förankra när uppdraget tar en ny vändning. 
  • Att vara lyhörd för teamets förslag till lösningar så att det som kan bli den bästa idén ej går förlorad. 

Utöver dessa är det viktigt att ha roligt och känna energi av uppdraget. Det skapar arbetsglädje och motivation. Inte bara hos dig själv utan även hos andra runtomkring. 

Vill du prata om möjligheterna att utvecklas som konsult eller har du frågor kring Crozz erbjudande inom Interim Management? Hör av dig till oss på Crozz, så hjälper vi dig!

Mer läsning