PEP FORUM – Crozz vill bidra för att vända trenden

Team Crozz

Nu har årets Pep Forum gått av stapeln. Crozz fanns på plats för att ta del av  den senaste informationen om rörelse och välmående bland Sveriges barn och ungdomar och hur vi tillsammans kan arbeta vidare för att öka rörelse och aktivitetsnivån för våra framtidshopp. 

Crozz är aktiva i Generation Pep och tar tillvara på de möjligheter som ges för att vara med och påverka att rörelse ökar bland barn och ungdomar i Sverige. Vi hoppas att fler från näringslivet ska vara med och dra sitt strå till stacken. Endast 14% av de närvarande på Pep Forum kom från det privata näringslivet. Vi vill se fler! Genom näringslivet kan vi tillsammans bidra med kunskap, ekonomiskt stöd, politisk påverkan och engagemang. 

Vid detta Pep Forum fick vi den sammanfattade bilden av nuläget som visar att enbart 1 av 10 av våra barn och ungdomar har tillräckligt med rörelseaktivitet. Endast 4% har en hälsosam livsstil. Och det går inte åt rätt håll. Anders Hansen, Specialistläkare och Psykolog, talade om den tydliga kopplingen mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Endast 1 timme extra rörelse per vecka har stor påverkan för att minska risken för psykisk ohälsa

Tanken är inte att lägga så stor vikt vid varför utvecklingen ser ut så här, utan snarare att hitta bra initiativ och insatser för att vända trenden. Utöver H.K.H Kronprinsessan Victoria och H.K.H Prins Daniel samt Generation Peps verksamhetschef Carolina Klüft som var högst delaktiga i programmet fick vi lyssna till många aktörer vars verksamheter skapar värde och bidrar till en positivare trend. Vi fick bland andra lyssna till Anna Duberg, som är initiativtagare till Dans för hälsa, en forskningsbaserad verksamhet som är på eftermiddagar för att få unga till ökad rörelse utan för stora krav, Emelie Eriksson och Elin Sandström från Livsmedelsverket om matvanor bland unga. Även Karl Sergel som har startat det första interaktiva och spelintegrerade rörelsecentret Fuzed. Mohammad Ali och Abdikarim Said, som bedriver en kostnadsfri fritidsgård, Minimix, i Hammarkullen i Göteborg och som arbetar för en meningsfull fritid och driver ett förebyggande arbete. 

För att aktivera publiken fanns Ida Johansson, skådespelare och inspiratör på plats och vid varje applåd (och de var många!) stod publiken upp i aktiva applåder, något som varje Pep Forum har som genomgående ”tema” för att leva som man lär.

Vi på Crozz ser vårt engagemang i Generation Pep som något livsnödvändigt för att hjälpa barn och ungdomar att vilja och orka växa upp och axla ansvar framåt i livet, men också för att skapa en bra plattform för glädje, glöd och hopp bland alla unga och för den framtid vi skapar tillsammans. Vi hoppas fler från hela Sveriges näringsliv startar sitt engagemang. Sätt igång ert engagemang här>>

Nedan finner ni fler användbara länkar från Generation Pep: Fakta och tips till föräldrar, Skapa en Pep Dag och Allemanspeppen.


Tack Generation Pep för allt ni gör och skapar för att vända trenden.

”Vi känner ett engagemang från privat näringsliv och vår förhoppning är att fler verksamheter stöttar på de sätt de kan. Vi samverkar gärna och vill utveckla vårt nätverk för att folkrörelsen ska få ett än starkare fäste och genomsyra allas liv och vardag” … låter Carolina Klüft med sitt PEP team hälsa till Crozz kunder och samarbetspartners.

Mer läsning