Så här fungerar Crozz interimsprocess

Team Crozz

Crozz korta artikelserie om interimslösningar Del 3.

Crozz får ofta förfrågningar om interimslösningar och många gånger är vi även med och rådger vid beslut om en interimslösning. När beslutet väl är taget tar vi beslut om en tidplan som passar den faktiska situationen. Ibland ska det gå på några dagar att hitta en bra lösning. Ibland har vi lite längre med tid. Oavsett hur lång eller kort tid vi har för att lösa behovet har vi en effektiv och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess.


Inte allt för sällan får Crozz i uppdrag att hantera alla interimsbehov i en verksamhet. Vi har då upparbetade processer som är i linje med och avstämda utifrån dessa verksamheters önskemål och egna arbetssätt. Dock säkrar vi alltid en nära och kvalitativ dialog med både kund och konsult för att hitta den absolut bästa matchningen.

Vill du veta mer om Crozz interimsprocess är du välkommen att ta kontakt. Vi tar gärna en dialog för att hitta den bästa lösningen för er.

Mer läsning