När anlitas en interimskonsult?

Team Crozz

Crozz korta artikelserie om interimslösningar Del 2.

En interimslösning är ett bra alternativ vid exempelvis föräldraledighet, en tillfällig sjukfrånvaro, när en permanent rekrytering drar ut på tiden, när man är behov av tillfälligt tillskott av kompetens i verksamheten eller när man av annan anledning behöver en tillfällig resurs. En interimslösning kan vara på heltid eller deltid. Interimslösningen kan pågå under några månader eller upp till flera år.

Det är tydligt att en interimslösning inte längre är en nödlösning, utan fler och fler företag gör medvetna val att anlita en interimskonsult för att lösa problem och driva förändring.

Interim management är även ett sätt att höja den interna kompetensen och att utveckla företaget genom att konsulten kommer in med nya infallsvinklar och erfarenheter. Oavsett om du behöver anställa en person i framtiden kan en interimslösning ändå vara rätt alternativ för dig tills den permanenta personen är på plats.

Vanliga situationer att hantera

 • Nyckelperson säger upp sig
 • Nyckelperson avskedas
 • Föräldrafrånvaro
 • Rekrytering av permanent person drar ut på tiden
 • Sjukfrånvaro
 • Anställningsstopp
 • Ökad arbetsbelastning
 • Projekt
 • Befordringar internt
 • Ny kompetens

Ett behov av interimschef eller interimspecialist kan uppstå utan förvarning eller under planerade former för att få in extern kompetens för ett specifikt uppdrag eller projekt. Att anlita en interim resurs har många fördelar. 

De vanligaste är:

 • Snabbhet. Personen finns på plats efter några dagar och är expert på att snabbt skapa sig ett helikopterperspektiv, sätta sig in i nya företag och arbetsuppgifter.
 • Kompetens. Konsulter har erfarenhet från många olika företag och tar med sig kunskap och erfarenhet om hur många företag arbetar och kan påvisa effektiviseringar och förbättringar. Förutom att de även kliver in med efterfrågad specialistkompetens kan de även starkt bidra till förändringsarbete.
 • Flexibilitet. Ersättning utgår endast för de faktiskt arbetade timmarna och uppdragen kan enkelt förkortas eller förlängas.
 • Självgående. En kvalificerad konsult kräver minimalt med tid av den övriga organisationen.
 • Input. Konsulter är objektiva och påverkas inte i samma utsträckning av personalpolitik. De informerar om vad som krävs för ett lyckat resultat.

Om du är osäker om det är en interim eller en permanent lösning som passar sig bäst för er situation så tveka inte att höra av dig till oss. Utifrån vår långa erfarenhet av att tillsätta både för tillfälliga som permanenta lösningar resonerar vi oss fram till vad som passar bäst för just er verksamhet och situation.

Är du en person som är nyfiken på hur det är att arbeta som interimskonsult? Vad som krävs och vilka möjligheter som finns? Då är du självklart välkommen att ta kontakt med oss.

Mer läsning