Vad är en interimslösning?

Team Crozz

Crozz korta artikelserie om interimslösningar Del 1.

Det korta svaret på frågan är att det är en resurslösning vid tillfälliga behov av chefer och specialister – Interim management.

Interim management (latin) = ”tillfällig hantering”, dvs Interim management handlar om ”hantering av en chefs- eller specialistroll under en tidsbegränsad period”. Interimslösning används när företag snabbt, effektivt och till en marknadsmässig kostnad vill tillsätta ledar- och specialistroller i företaget, utan att tumma på kvaliteten. En interimslösning skiljer sig från att faktiskt anställa en medarbetare. Det som kännetecknar en interimslösning är att den på ett flexibelt och många gånger snabbt sätt, stöttar en ansträngd organisation och hjälper till att driva positiv förändring i ett företag. 

Ett interimsbehov uppkommer när en person som har en roll i befintlig organisation är borta från sitt uppdrag av någon anledning. Behovet kan också uppkomma under tiden som en rekryteringsprocess pågår, dvs när en medarbetare har sagt upp sig kan det vara en mycket bra lösning att ta in en interimskonsult som tar ansvar under rekryteringsprocessen och tills dess att den nyrekryterade medarbetaren tillträder. Behovet kan även uppkomma om ett projekt ska drivas och företaget behöver tillsätta en utökad resurs och/eller kompetens under en viss tid. Interimslösningar kan vara just detta, en tillfällig resurs- och/eller kompetenslösning. Och det kan även vara början till en permanent lösning.

Crozz har ett stort upparbetat nätverk av erfarna och affärsorienterade interimskonsulter inom våra specialistområden: HR, Ekonomi, Marknad & Kommunikation och Affärsutveckling. Utöver att våra konsulter har en konsultprofil har de strategisk och operativ erfarenhet av att arbeta tvärfunktionellt och affärsnära med starkt driv och stort engagemang.

Om du är osäker på om det är en interim eller en permanent lösning som passar sig bäst för er situation, tveka inte att höra av dig till oss. Utifrån vår långa erfarenhet av att rekrytera för både tillfälliga som permanenta lösningar resonerar vi oss fram tillsammans till vad som passar bäst för just er verksamhet och situation.

Är du nyfiken på hur det är att arbeta som interimskonsult? Vad som krävs och vilka möjligheter som finns? Då är du självklart välkommen att ta kontakt med oss!

Mer läsning