Interimslösningar – möjligheter och insikter! Möt Johan Rönnblad, en av Crozz interimskonsulter

Johan Rönnblad

Genom hela karriären fokus på värdeskapande intäktsproduktion och människor. Ledare som lägger stor vikt vid att höja och engagera medarbetare där intäktsflöden stått i fokus från affärsutvecklings-, försäljnings- eller ledarperspektiv. Relationer skapar transaktioner.

Crozz interimskonsult Johan Rönnblad berättar varför han tycker att företag och organisationer har mycket att vinna på att ta in en interimskonsult. Han berättar också om fördelarna med att arbeta som interimskonsult.

Johan, hur ser din bakgrund och core competence ut?
Jag har, som anställd och som konsult, haft flera olika roller i en rad olika branscher. Den röda tråden har alltid varit affärsutveckling och försäljning med fokus på intäktsproduktion. Ledarskap och förändring och/eller förflyttning av organisation och verksamhet där vikten av att få med kollegor på tåget har varit de mest lyckade uppdragen och projekten jag varit engagerad i. Och de roligaste!


Vilka fördelar ser du för din professionella utveckling med att jobba som interimskonsult?
Att arbeta som interimskonsult har jag gjort till och från i min karriär. Det ger alltid nya insikter då det alltid är nya förutsättningar och möjligheter i de företag man arbetar för. Det kräver att man som konsult har en förmåga att på kort tid skapa sig en översiktsbild och vad som kan och bör göras för att uppnå önskad effekt. Samtidigt behöver kollegorna engageras och motiveras så det säkerställs att alla inblandade går åt samma håll. Detta gör att varje uppdrag blir unikt och utmanande. Då utvecklas både organisationen och jag som konsult.

Vilka värden anser du att du som interimskonsult tillför i de olika konsultuppdrag du går in i? Jag tänker också utöver de specifika kompetens- och erfarenhetskraven som uppdragsgivare efterfrågar.
Ett företag eller organisation som tar in en konsult, förutsatt att rekryteringen är rätt, får en ”opartisk” aktör i organisationen som har bred erfarenhet samt en förmåga att agera, fatta beslut och ser helheten för företagets bästa. En anställd går alltid in i en roll där anpassning tenderar att komma relativt fort. Som konsult har du alltid ett tydligt uppdrag och mål och kan agera därefter. Jag är övertygad om att affärsnyttan för ett företag uppnås i snabbare takt mha en konsult gentemot en anställd i samma position.

Hur säkerställer du att du får den professionella utveckling du vill ha? Dvs får de uppdrag du är intresserad av?
Som konsult är det viktigt att ha ett aktivt nätverk som kan bistå med kontakter och där man kan bidra själv med att tillföra kontakter från sitt nätverk. Därifrån kan man som konsult på ett professionellt sätt själv bidra till att kommande uppdrag kommer och att det är rätt uppdrag som passar just dig.

Du har nyligen varit uthyrd interimskonsult från Crozz och i ett spännande uppdrag som ”Försäljningschef”, du kan väl berätta lite om det uppdraget.
Jag var i ett interimsuppdrag där jag rekryterades av Crozz. Min roll var försäljningschef med uppdraget att ”gå till marknad” i ett nystartat dotterbolag till en stor koncern. Uppdraget innefattade rekrytering av säljare, marknadsstrategi, operativ bearbetning av marknaden och strategisk planering framåt för att skapa hållbar tillväxt. Uppdraget var utmanande och engagerande då det var jag som var person två in i den nya organisationen och när jag avslutade uppdraget var vi 15 personer som anställts på kort tid. Det innebar mycket fokus på rekrytering och onboarding i kombination med all utveckling som organisationen stod inför.

Hur tycker du att det fungerar att arbeta som interimskonsult för Crozz?
Att arbeta som konsult på uppdrag av Crozz är väldigt tacksamt då det kontinuerligt under uppdraget finns ett stort engagemang från Crozz. För mig som konsult innebär det att Crozz säkerställer att såväl kundföretaget/uppdragsgivaren och jag som konsult är nöjda med varandra och att arbetet fortskrider i takt med förväntningar. Att kontinuerligt ha en dialog med Crozz under uppdraget har varit inte bara förtroendegivande, utan också ett bra bollplank att använda mig av under uppdraget.


Vilka övriga interimsuppdrag har du haft och vilka har dina uppdragsgivare varit?
Som uttalad interimskonsult har jag erfarenhet av ett uppdrag där en specifik roll har varit uppdraget. Som konsult har jag arbetat i 10 år i management- och strategiska uppdrag som stöd till ledning i både stora och mellanstora bolag i varierande branscher. Det har medfört en god förståelse för utmaningar som organisationer står inför, hur man tar sig igenom dessa och utvecklat en förmåga att snabbt sätta sig in i organisationen.

Vilka råd ger du företag som planerar att ta in en interimskonsult för att få ut mesta möjliga i uppdraget och av konsulten?
När ett företag står inför en eventuell rekrytering av en interim roll, så är det några saker värda att beakta. Att säkerställa ”rätt” person är förstås av största vikt. Det är minst lika viktigt som t ex branscherfarenhet skulle jag säga i många fall. En tydlig uppdragsbeskrivning och tydliga mål med uppdraget är bra för alla inblandade parter så att det löpande blir möjligt att säkerställa att uppdraget tillför tänkt målbild. Ofta ska en roll tillsättas mycket snabbt, men säkerställ att alla inblandade har samsyn av vad som ska åstadkommas och att personen har möjlighet att sätta sig in i rollen innan tillsättning sker. Ibland på bekostnad av att det kan ta lite längre tid att tillsätta, men resan framåt blir så mycket mer träffsäker om rätt förutsättningar finns och att det är rätt person som kallas in i uppdraget.


Vilka råd ger du de där ute som funderar på att lämna anställningsformen och börja jobba som interimskonsult?

Att gå från en ”trygg” anställning och arbeta uppdragsbaserat är oerhört utvecklande på många vis. Du får träffa nya människor, nya organisationer, sätta dig in i nya utmaningar, nya branscher mm. Det är spännande! Omställningen är dock en utmaning för en del. Nu är det plötsligt jag själv som ska ombesörja bil, dator, kassaflöde, pensionsavsättning, sjukvårdsförsäkring och en hel massa annat. Den omställningen ska man ha i beaktning och det kanske inte passar alla, eller man bör åtminstone ha förståelse för den. Jag personligen kan bara se fördelar med att få varierande uppdrag, det engagerar mig!

Mer läsning