Crash course för dig som vill veta mer om AI-chatbotar och hur du använder dem för att effektivisera och förbättra ditt arbete

Jesper Jegander

Jesper är Digital Marketing Specialist och arbetar hos Happygolfer där han ansvarar för E-handel och marknadsföringen med fokus på det digitala. I rollen som digital marknadsförare ingår bla analysarbete, ta fram solida strategier och marknadsplaner och att arbeta med kreativa skapandeprocesser. Jesper har ffa kompetenser inom sökordsoptimering (SEO), e-commerce och konverteringsoptimering.

För mindre än ett år sedan, i november i fjol, släpptes en gratisversion av chatboten ChatGPT, som därefter har uppdaterats flera gånger. För varje uppdatering har den blivit allt bättre på att söka, sammanställa, analysera och presentera information.

Verktyget innebär att generativ AI-teknik – algoritmer och tekniker som kan användas för att skapa nytt innehåll – numera tillgänglig för allmänheten.

Enligt en rapport av den amerikanska storbanken Goldman Sachs väntas mer än 300 miljoner jobb i varierande utsträckning kunna automatiseras som ett resultat av AI-teknikens utveckling.

ChatGPT är en AI-chatbot som använder sig av naturlig språkbehandling för att skapa mänskliga konversationer. Språkmodellen kan svara på frågor och skapa olika typer av skriftligt innehåll, inklusive artiklar, inlägg på sociala medier, uppsatser, kod och e-postmeddelanden.

Vilka aktörer finns på marknaden och vem var först?

Dagens marknad för AI-chatbotar rymmer flera aktörer, men särskilt två framträder som de mest betydelsefulla: ChatGPT och Bard. ChatGPT är en skapelse från OpenAI, med stöd från Microsoft. På andra sidan har vi Bard, utvecklad av Google. Genom historien har både Microsoft och Google konsekvent varit pionjärer inom utvecklingen, vilket gör det särskilt värdefullt att noggrant övervaka deras framsteg och initiativ på detta område.

Efter lanseringen av ChatGPT i november 2022 dröjde det inte länge innan andra ledande teknikföretag introducerade sina egna alternativ till denna banbrytande chatrobot. I mars 2023 presenterade Google Bard AI, en svarande satsning som motsvarar OpenAIs innovation.

I september 2023 står vi här med en beta-version, av Googles Bard, som är tillgänglig för oss i Sverige. Genom att samla in värdefulla användardata arbetar Google aktivt med att forma och optimera Bard på bästa sätt . Utvecklingsarbetet med Bard har pågått under flera års tid och Google har valt att avvakta med en allmän lansering tills nu.

Vilket är nästa steg i utvecklingen av ChatGPT?

Detta kanske inte kommer som en överraskning, men OpenAI har ingen tillgång till internet. Den kan inte ge realtidsinformation, och du kan inte använda platsbaserad information eller ge webbadresser eller referenser till något på internet. När vi ser framåt mot nästa utvecklingssteg för ChatGPT, är en potentiell riktning att ge den tillgång till aktuell information. Detta skulle skapa möjligheter för ännu bättre och mer korrekt information, och därigenom förbättra användarupplevelsen avsevärt.

Finns det någon målgrupp som tidigt implementerat den nya tekniken? På vilket sätt har det bidragit positivt till verksamheter?

Flera företag har länge använt AI inom områden som logistik och kundservice för att automatisera och effektivisera verksamheten. ChatGPT och Bard med deras chatfunktion är enklare anpassade för individer som vill snabba upp sitt arbete och få idéer. Genom att prata med AI-verktygen kan man snabbt få insikter och inspiration som kan hjälpa dem i deras arbete. Detta är ett steg mot mer personligt och direkt stöd från AI, vilket på ett spännande sätt kan förändra hur vi arbetar.

Finns det någon yrkesgrupp eller bransch som du ser kan få en fantastisk utveckling med hjälp av ChatGPT?

Många branscher kommer att få en fantastisk utveckling med hjälp av AI. Programmerare är en yrkesgrupp som kommer att få en snabb utveckling. Med hjälp av AI kan programmerare verkligen effektivisera sin tid. ​​Tänk dig – kod som skriver ny kod, aldrig glömmer en decimalpunkt och kan komma ihåg oändligt med kodtyper. Programmerare kommer med hjälp av Chat GPT och Bard få tillgång till information extremt snabbt.

Vilka utmaningar finns med ChatGPT?

En av de mest betydande utmaningarna med ChatGPT är att det kan vara situationer där AI-chatboten blir partisk. Även om AI-chatbotar är utformade för att vara opartiska kan de fortfarande innehålla underliggande fördomar baserade på den data som används för att träna dem. Felaktiga svar kan sprida felaktig information, vilket kan få allvarliga konsekvenser. Det handlar om att vara nog med att läsa igenom texterna och undersöka om informationen är korrekt.

Införandet och utnyttjandet av ChatGPT och Bard har potential på ett positivt sätt att påverka vissa yrkesroller genom automatisering och omstrukturering av arbetsflöden. Det handlar om att göra arbetsprocesser och arbetssätt mer effektiva. I den nuvarande inledande fasen av AI-utvecklingen är det viktigt att noggrant granska och övervaka all information som genereras. AI-verktygen kan ännu inte fungera helt autonomt.

Vilka direkta risker/faror ser du i användandet av chatbotar?

Utvecklingen av AI-chatbotar innebär flera risker. Ett huvudsakligt hot är möjligheten till spridning av felaktig information. När chatbotar blir mer avancerade ökar risken att de kan generera övertygande meddelanden som är svåra att särskilja från mänskligt skapad information, vilket kan leda till att falsk information och propaganda sprids.

En annan risk är integritetsfrågor, då chatbotar kan samla och lagra personlig information om användare. Därutöver finns det juridiska och affärsmässiga risker, inklusive ansvar för felaktigheter eller missbruk av personlig information. Det är viktigt att aktivt hantera dessa risker i takt med att chatbotar blir alltmer avancerade och används i bredare omfattning.

För företag i alla storlekar finns alltid hot från skadliga aktörer. Dessa hot överväger inte fördelarna med att använda chatbotar, men det är en viktig påminnelse om att alla företagsverktyg och tillgångar måste säkerställas på rätt sätt – särskilt om de interagerar med kunddata.

Vad bör jag som arbetar på ett företag tänka på när jag använder information som jag tar fram med hjälp av ChatGPT?

Betrakta den som en intelligent kollega, alltid tillgänglig dygnet runt för att besvara frågor, skapa text och översätta mellan språk, och mycket mer. Samtidigt är det viktigt att du noga väger in eventuella risker och är medveten om dem. Se chatboten som ett medel för att öka effektiviteten och generera idéer. Syftet är att stötta dig i utvecklingen i din yrkesroll.

Vilken nytta kan ChatGPT bidra till i olika yrkesroller?

ChatGPT är mångsidig och kan användas för flera olika yrkesroller. Målgrupper har använt ChatGPT för att göra följande:

 • Koda datorprogram
 • Komponera musik
 • Ta fram utkast på e-postmeddelanden
 • Sammanfatta artiklar, podcasts eller presentationer
 • Skapa innehåll för sociala medier
 • Skapa rubriker för artiklar
 • Lösa matematikproblem
 • Upptäcka nyckelord för sökmotoroptimering
 • Skapa artiklar, blogginlägg och frågesporter för webbplatser
 • Omformulera befintligt innehåll för en annan plattform, t ex en Power Point-presentation anpassas för att kommuniceras som ett blogginlägg
 • Formulera produktbeskrivningar
 • Assistera med jobbsökningar, inklusive att skriva CV och personliga brev
 • Förklara komplexa ämnen på ett enklare sätt

Mer läsning