Stark techutveckling de senaste åren inom MedTechbranschen. Möt Patric Eriksson, tid VD ConMed Corp, som berättar mer om den spännande innovativa utvecklingen

Patric Eriksson

Business Development Consultant Life Science & MedTech

Inom branschen “MedTech” går teknikutvecklingen i en rasande fart och Crozz Interim & Rekrytering har bra koll på branschen med flera intressanta bolag som vi har varit med och byggt upp organisationer till. ConMed Corporation är ett av dessa MedTechbolag som vi under många års tid har stöttat med att bygga upp sin framtida organisation med nyckelkompetens på både chefs- och specialistnivå.

Patric Eriksson, tidigare VD på ConMed Corporation och kund till Crozz sedan många år tillbaka, berättar om den kraftiga techutveckling som har pågått sen många år i branschen och som kommer att fortsätta. Han beskriver en mycket spännande bransch som går i bräschen inom techinnovation och utveckling … en av Sveriges hetaste framtidsbranscher helt klart!

Hej Patric, vem är du? Du kan väl berätta lite om din bakgrund.

Jag är uppvuxen på svenska västkusten, men har haft hela Norden som mitt arbetsområde de senaste 30 åren. Privat är jag en person som är intresserad av natur och all typ av idrott. Professionellt trivs jag bäst när jag aktivt deltar i förändring och utveckling av verksamheter för att uppnå de satta målen.

Vi är nyfikna på hur din karriär inom MedTechbranschen har sett ut. Berätta gärna!

Jag startade inom MedTechbranschen som säljare 1992 på Smith & Nephew och ansvarade för att bygga upp deras endoskopiska division. Mitt distrikt var hela Sverige och en vanlig vecka var att starta resan i bil söndag kväll och vara åter fredag eftermiddag. Efter två år anställdes min första kollega och 1996 jag fick en produktchefsroll, då var vi ett team på fem personer. År 2000 började jag på Zimmer Scandinavia som “Divisionsansvarig” för att utveckla deras Nordiska endoskopidivision, därefter blev jag 2004 “General Manager Sverige” och “Nordic Endoskopi Division Director” År 2009 även General Manager för Norge. 2012 valde Conmed Corporation att gå direkt in i Norden jag fick då rollen som “Nordisk General Manager”. Det jag är stoltast över och det roligaste under dessa år har varit de olika organisationernas utveckling.

Hur ser du på Medtechbranschen nu och då?
– Vad har förändrats?

Distributörsmodellen var vanligare under 1990-talet och början på 2000-talet, men i takt med att företagen och marknaden vuxit har fler aktörer gått direkt. Det som är intressant just nu är att vi ser en viss tillbakagång på vissa nordiska marknader till distributörsmodellen, då prisutvecklingen har pressats neråt.

Digitaliseringen har haft en enorm påverkan på MedTechbranschen. Från att inte ha mobiltelefon och att läsa sina fax en gång i veckan till att svara på mail, sms, digitala möten m m hela dagarna, dvs att alltid vara tillgänglig.

MedTechbranschen påverkas mer idag av fler omvärldsfaktorer (nationella och internationella politiska beslut, krig, materialbrist etc) och det går fort med stora svängningar.

Vad är oförändrat?

Helt klart vikten av kunniga och duktiga personer för att kunna ge god service. Det gäller att ha bra medarbetare och ett välfungerande team. Att involvera och engagera alla i teamet, eftersom vi är som starkast när alla drar åt samma håll. För att finna rätt medarbetare behöver man extern hjälp en god rekryteringspartner som känner verksamheten och dess kultur och behov. Utbildning är viktigt också, både intern och extern, samt nätverk med andra branscher för att få inspiration och input.

Hur ser du att ledarskapsrollen har ändrats under åren?

Förväntningarna på en god ledare har blivit högre, dvs ledarskapsrollen är mer komplex idag då utvecklingen går fort. Det krävs att du som ledare är väl insatt i alla områden inom en verksamhet. Det viktigaste för ett företag är att ha engagerade och motiverade medarbetare och att de utvecklas, vilket innebär även att vissa kommer att sluta och anta andra roller på andra bolag. Det behöver i sig inte vara ett dåligt betyg på ledarskapet, utan tvärtom. Jag ser det som att man har varit med och bidragit till att medarbetare växer och antar nya utmaningar. För att lyckas med det här måste man vara en god lyssnare, se sina medarbetare, ha förväntningar och sätta upp tydliga mål som man enas om. Det skall vara roligt att arbeta och då är en god arbetsmiljö otroligt viktigt.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du för branschen framöver?

Vi kommer att se mer omständliga regelverk och komplexa upphandlingar som kommer att sätta stor press på aktörerna inom MedTechbranschen. Vi ser en fortsatt press av prisbilden, vilket kommer att fortsätta med ökade förväntningar på bättre service och fortsatt produktutveckling med innovativa produkter och lösningar.

Det är en balans att investera och utveckla verksamheten samtidigt som man skall säkerställa lönsamheten och säkerställa att investeringarna ger avkastning.

MedTechbranschen har en lysande framtid det är en bransch där behovet av innovativ teknik god service fortsätter att öka. Det är en expansiv bransch som kommer kräva stor flexibilitet och rörlighet framöver för att lyckas.

Mer läsning