Vårt engagemang i Hjärnfonden – en självklarhet för oss att bidra till ett långt och bra arbetsliv 🧡

Team Crozz

Vi på Crozz Interim & Rekrytering har valt att stödja en för oss viktig organisation, för deras engagemang och verksamhet är något som är helt avgörande för att vi människor ska fungera, må bra och hålla ett helt arbetsliv.

Hjärnfonden …

arbetar för ett samhälle där alla hjärnor når sin fulla potential, fria från sjukdomar. Det är genom att bidra till forskning som vi kan förändra livet för ännu fler människor. Sedan starten 1994 har fonden delat ut nästan en miljard kronor till svensk hjärnforskning och bidragen kommer att fortsätta i god takt. Det finns mycket mer att utforska. Man vet att förändring i det stora börjar med att ge varje människa rätt förutsättningar. Att varje människa, varje hjärna, får plats.

För att uppfylla visionen Hjärnfonden har arbetar de med ändamålen: insamling och finansiering av hjärnforskning samt kunskapsspridning och opinionsbildning för hjärnans område. 

Hjärnfonden är en betydelsefull finansiär av forskning inom neurovetenskapens alla områden – från grundforskning till klinisk forskning. De tror på att gemensamt skapa livsviktiga lösningar genom forskning, för fler. Målet är ökad kunskap och fler genombrott på hjärnans och nervsystemets område.  

Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd som består av 23 av landets främsta professorer inom hjärnans område, garanterar att de forskare som får forskningsbidrag eller stipendium tillhör den svenska forskareliten. Så har det varit sedan stiftelsen bildades 1994 på initiativ av professor Lennart Widén vid Karolinska Institutet. 

I dag är Hjärnfonden en av Sveriges snabbast växande insamlingsorganisationer men är långt ifrån färdiga. När det läggs kraft bakom forskning, sprider kunskap och bryter stigman förändrar de livet för fler. Tillsammans fortsätter de att sätta hjärnan på agendan för att driva utvecklingen till ett samhälle där alla förstår hjärnans betydelse och potential. 

 

Om hjärnan

Du bär på ett mysterium. Mellan dina öron finns en märklig grå klump på drygt ett kilo. Den formar dina tankar. Den skapar dina känslor. Den lagrar dina minnen. Den styr allt som händer i din kropp. Din hjärna är du.

Inuti varje människas huvud ligger en kopia av evolutionens kronjuvel – den mänskliga hjärnan. Det är den mest komplexa struktur som vi känner till. Den mänskliga hjärnan vägen runt 1,5 kilo och har mer än 100 miljarder nervceller som vardera kan skicka signaler till tusen andra celler med en hastighet av 300 km i timmen. Hjärnan är vår öppning till världen, kroppens styrcentral och generatorn för tankar, drömmar och idéer. I filmserien Livet sitter i Hjärnan, berättar några av Sveriges främsta forskare och läkare om hjärnans svindlande kapacitet, dess sjukdomar och mysterier. Filmens unika scener är tagna av den världsberömda fotografen Lennart Nilsson.

Därför behövs Hjärnfonden

Hjärnfonden får inga statliga bidrag, utan verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner, företag och organisationer. Allt stöd som delas ut till forskare och forskargrupper är insamlade medel. 2021 gjorde Hjärnfonden den största utdelningen någonsin när över 125 miljoner delades ut till Sveriges bästa hjärnforskning.

Mer än var tredje svensk kommer någon gång i livet att få en hjärnsjukdom – stroke, Alzheimers sjukdom, epilepsi, migrän, depression, beroende eller anorexi för att ge några vanliga exempel. Om man listar de vanligaste anledningarna till förlorade friska år är 8 av 10 hjärnsjukdomar. Antalet demenssjuka ökar dessutom dramatiskt – en kvarts miljon svenskar förutspås vara drabbade år 2050.

Många tror kanske att hjärnsjukdomar mest drabbar äldre. Men faktum är att var tionde barn som föds i Sverige har någon form av hjärndiagnos. I varje skolklass finns barn som lider av autism, ADHD eller dyslexi. Och andelen 16–24-åringar som uppger sig besväras av psykiska besvär och depression har tredubblats på tjugo år.

 

Hjärnsjukdomar kostar samhället 165 miljarder kronor

Notan för hjärnans sjukdomar är hög. Det kostar samhället ofattbara 165 miljarder kronor per år. Det är tre gånger så mycket som kostnaderna för fetma, mer än tre gånger så mycket som hjärtkärlsjukdomar och sju gånger så mycket som cancer. Och lidandet för de drabbade och anhöriga, det går inte att mäta i pengar.

165 miljarder är en hisnande summa i förhållande till de resurser som idag satsas på forskning. För varje tusenlapp som hjärnsjukdomarna kostar samhället investeras i runda tal bara en krona i hjärnforskning. Därför samlar Hjärnfonden in pengar för att stödja den främsta och bredaste forskningen inom hjärnans område.

 

Forskning i framtiden, av Lars Olson, ledamot i Hjärnfondens styrelse

Lars Olsson ny bild
Lars Olson, professor i neurovetenskap

”Nu är det dags att blicka framåt. Hjärnforskningen har gjort stora framsteg. Vi har fått nya extremt kraftfulla redskap som låter oss blicka in i hjärnan på alla nivåer från detaljer om hur våra gener fungerar, via en ökad förståelse för hjärnans molekyler och celler, till metoder som låter oss avbilda och blicka in i hela vår egen aktiva hjärna.

För att förstå när hjärnan är förändrad, måste man veta hur den ser ut och fungerar när den är frisk. Därför är den nyfikenhetsdrivna grundforskningen som Hjärnfonden stödjer så viktig. Men lika viktig är förstås forskningen kring funktionsnedsättningar, skador och sjukdomar som drabbar detta vårt i särklass viktigaste organ. Vi är orsakerna till en rad hjärnsjukdomar och annan hjärnrelaterad ohälsa på spåren.

Nya behandlingsprinciper tar form. Det sprider sig en optimism bland forskarna. Även för tillstånd som tidigare ansetts omöjliga att behandla anar vi nu terapeutiska möjligheter. Inom hjärnforskningens olika delområden finns forskargrupper av yppersta klass som är verksamma i Sverige. Med adekvat stöd till dessa kvinnor och män ser vi fram emot något av en skördetid, då kunskaper nådda under de senaste två decennierna börjar omsättas i försök med nya behandlingar av hjärnrelaterad ohälsa. Ett sådant stöd ska Hjärnfonden bidra till. Våra givare gör det möjligt”.

 

Läs gärna mer på Hjärnfondens hemsida och sprid ordet så att fler har möjlighet att bidra till detta viktiga område 🙏🧡

Mer läsning