Ökad lönsamhet när företag arbetar strategiskt hållbart och lever upp till Globala målen i ”Agenda 2030”

Team Crozz

Tre vinster för företag som arbetar med hållbar verksamhetsstyrning och med de Globala målen i Agenda 2030

– 8 av 10 företag ser ett tydligt samband mellan hållbarhet och lönsamhet

– Bättre kontroll över verksamheten, ledningssystemen, företagets processer och på vad ni bör, ska och vill göra för att följa lagar, direktiv, krav, förväntningar och bygga ett starkt och medvetet bolag

– Blir mer intressant hos företagets kunder, medarbetare, investerare och samarbetspartners

– Inte minst, företaget bidrar till en långsiktigt hållbar värld

 

Tre risker om du skjuter på företagets hållbarhetsarbete, inte sätter dig in i de Globala målen, Agenda 2030 och de ökade rapporteringskraven

– Det finns risk för minskad lönsamhet både på kort och lång sikt

– Företaget riskerar att tappa kunder, förlora upphandlingar och nya affärer och få tuffare att beviljas lån i takt med att människors och andra företags medvetande och kunskap snabbt ökar samtidigt som direktiven blir fler och lagkraven hårdare. Det påverkar både individer och företag.

– Ju längre företaget väntar desto mer äventyrar man att processen blir både dyrare, krångligare, tar fokus från kärnverksamheten och tapp av marknadsandelar.

Tre tips på actions att ta tag i nu direkt

– Börja i tid och bekanta dig/er med de Globala målen, standarder och krav och var uppmärksam på att de senare snabbt kan ändras

– Genomför en hållbarhetsdag för ledningen eller hela företaget där ni t ex kan se över hur företaget påverkas av ekologiska-, sociala-, och ekonomiska faktorer och hur företaget i sin tur påverkar dessa. Lär och inspireras av hur andra företag gjort och gör

– Tillsätt en hållbarhetsprojektgrupp där någon från ledningsgruppen eller styrelsen är en av gruppmedlemmarna

Om ni har svårt att greppa hur just din organisation är berörd och vad ni behöver göra nu – ta extern hjälp från någon av Crozz Interim & Rekryterings erfarna verksamhetskonsulter med att komma igång och se över vad ni behöver, ska och vill göra.

Mer läsning