Generation Peps ”Pep-rapporten 2024” konstaterar – Barn i låginkomstfamiljer riskerar sämre hälsa

Team Crozz

Generation Pep genomför årligen ”Pep-rapporten” och årets rapport ”Pep-rapporten 2024” konstaterar att barn i låginkomstfamiljer riskerar sämre hälsa

Endast tre procent av Sveriges barn och unga äter och rör sig i enlighet med kostråd och rekommendationer. Och barn i familjer med låg inkomst har sämre möjligheter att äta bra mat och delta i idrottsaktiviteter. Det konstaterar Pep-rapporten 2024, som varnar för växande hälsoklyftor bland barn och unga i Sverige.

– Barnkonventionen står fast att alla barn har rätt till ett aktivt och hälsosamt liv. Att hälsoklyftorna växer i ett land som Sverige är inte acceptabelt. För varje barn som inte får en hälsosam start i livet förlorar Sverige som nation den kraft vi behöver i framtiden, säger Carolina Klüft verksamhetschef på Generation Pep.

Pep-rapporten 2024 visar att endast två av tio av barn och unga kommer upp i den mängd fysisk aktivitet som rekommenderas. Och färre än vart tionde barn äter grönsaker, frukt och fisk enligt kostråden. Sammantaget är det är det bara tre procent av barnen som både rör sig i den utsträckning de behöver och äter enligt kostråden.

Pep-rapporten visar även att familjens ekonomiska förutsättningar påverkar barnens möjligheter att äta hälsosamt och röra på sig. Var tredje vårdnadshavare med låg inkomst har haft ekonomiska svårigheter med att betala barnens aktiviteter.

Läs hela rapporten här!

Mer läsning