Anlita en interimskonsult

Ett behov av interimschef eller interimspecialist kan uppstå utan förvarning eller under planerade former för att få in extern kompetens för ett specifikt uppdrag. Kanske en medarbetare blir sjuk, det är tillfälligt hög arbetsbelastning, vid intern befordran eller när en rekryteringsprocess drar ut på tiden. Eller så har ni en specifik uppgift eller ett uppdrag där ledare eller specialist behövs för att driva och genomföra uppdraget under en tidsbegränsad tid för att nå uppsatta mål. Att anlita en interim resurs har många fördelar. 

De vanligaste är:

  • Snabbhet. Personen finns på plats efter några dagar och är expert på att snabbt skapa sig ett helikopterperspektiv, sätta sig in i nya företag och arbetsuppgifter.
  • Kompetens. Konsulter har sett hur många företag arbetar och kan påvisa effektiviseringar och förbättringar. Förutom att de även kliver in med efterfrågad specialistkompetens kan de även starkt bidra till förändringsarbete.
  • Flexibilitet. Ersättning utgår endast för de faktiskt arbetade timmarna och uppdragen kan enkelt förkortas eller förlängas.
  • Självgående. En kvalificerad konsult kräver minimalt med tid av den övriga organisationen.
  • Input. Konsulter är objektiva och påverkas inte i samma utsträckning av personalpolitik. De informerar om vad som krävs för ett lyckat resultat.

HR

Ekonomi

Marknadsföring & Kommunikation

Affärsutveckling

Crozz interimsprocess

KRAVPROFIL

Vi definierar tillsammans behovet och skapar ett kravprofilsunderlag som vi har med oss genom hela processen.

 

KONSULTSEARCH & URVAL

Vi searchar i Crozz eget konsultnätverk, samt vid behov även search i andra källor. Vi genomför kompetensbaserade intervjuer och gör urval baserat på överenskommen kravprofil.

PRESENTATION

Vi presenterar löpande de mest kvalificerade konsulterna.

KUNDINTERVJU

Crozz kund träffar utvalda konsulter på intervju.

BESLUT OCH ÅTERKOPPLING

Crozz kund tar beslut och återkopplar till Crozz, varpå Crozz tar dialogen vidare med aktuell konsult. Crozz skriver avtal med kund och vald konsult.

Crozz interimsprocess

KRAVPROFIL

Vi definierar tillsammans behovet och skapar ett kravprofilsunderlag som vi har med oss genom hela processen.

KONSULTSEARCH & URVAL

Vi searchar i Crozz eget konsultnätverk, samt vid behov även search i andra källor. Vi genomför kompetensbaserade intervjuer och gör urval baserat på överenskommen kravprofil.

PRESENTATION

Vi presenterar löpande de mest kvalificerade konsulterna. ​

KUNDINTERVJU

Crozz kund träffar utvalda konsulter på intervju.

BESLUT OCH ÅTERKOPPLING

Crozz kund tar beslut och återkopplar till Crozz, varpå Crozz tar dialogen vidare med aktuell konsult. Crozz skriver avtal med kund och vald konsult.

Exempel på interimsuppdrag

HR

EKONOMI

MARKNADSFÖRING & KOMMUNIKATION

AFFÄRSUTVECKLING

HR Chef

HR Ansvarig

HR Business Partner

HR Generalist

Talent Aquisition Manager

Employer branding specialist

CFO

Ekonomichef

Redovisningschef

Business controller

Financial controller

Redovisningsekonom

Marknadschef

Kommunikationschef

Brand Manager 

Produktchef

Press & PR Ansvarig

Kommunikationsstrateg

VD

COO

Försäljningschef

Affärsutvecklingschef

E-commerce manager

Produktägare

HR

HR Chef

HR Ansvarig

HR Business Partner

HR Generalist

Talent Aquisition Manager

Employer branding specialist

EKONOMI

CFO

Ekonomichef

Redovisningschef

Business controller

Financial controller

Redovisningsekonom

MARKNADSFÖRING & KOMMUNIKATION

Marknadschef

Kommunikationschef

Brand Manager 

Produktchef

Press & PR Ansvarig

Kommunikationsstrateg

AFFÄRSUTVECKLING

VD

COO

Försäljningschef

Affärsutvecklingschef

E-commerce manager

Produktägare

“När vi skulle rekrytera ersättare till vår Ekonomichef fick jag kontakt med Louise Junghahn. Det visade sig att det skulle bli ett lyckat samarbete. Hennes kompetens inom området och nätverk av kvalificerade kandidater i kombination med ett professionellt agerande...

läs mer

"Som VD för ett ägarlett bolag ser jag det som väldigt positivt att vi har en styrelse som förutom...

läs mer

"Jag kontaktade Louise Junghahn när vår Produktgruppchef för varumärkena Alcro och Beckers skulle...

läs mer

"När jag efter en lång karriär som chef och ledare inom en och samma bransch sökte en ny miljö,...

läs mer

Några av Crozz kunder

Nordea logotyp
detalj

Samarbeta med oss

Vi tar gärna en dialog kring hur vi tillsammans skapar framgång för er verksamhet och affär.