Jag och mina kollegor på Insight Consulting vill slå ett slag för hur man kan skapa ökat välmående, engagemang och mer självgående medarbetare med ”självledarskap”

Jag och mina kollegor på Insight Consulting vill slå ett slag för hur man kan skapa ökat välmående, engagemang och mer självgående medarbetare med ”självledarskap”

Vår erfarenhet är att de flesta företag gynnas av ett ökat självledarskap för att öka engagemanget och ta vara på medarbetares potential till problemlösning och ansvarstagande. Hur får man får ut det mesta möjliga av sina medarbetare, både utifrån deras välmående,...
Gör dig intressant för styrelseuppdrag

Gör dig intressant för styrelseuppdrag

Går du i tankarna att vilja bidra med din samlade erfarenhet och kompetens i nya sammanhang? Funderar du på vilka företag som kan vara särskilt intresserad av din profil och ditt personliga engagemang för att utveckla sin organisation och verksamhet i önskvärd...