Kategori:

Case: HR

“När jag skulle rekrytera ett antal specialister till min HR ledningsgrupp vände jag mig till Crozz, som jag vet har stor erfarenhet av rekrytering till den här typen av tjänster och ett mycket kvalificerat nätverk av kandidater inom HR området. Min kontakt Louise...

läs mer

"Vi har sedan ett par år tillbaka ett mycket bra samarbete med Louise Junghahn när det rör kompetensförsörjning och konsultstöd inom rekrytering. När vi har sökt nya specialister inom kommunikation och omvärldsanalys har vi mött ett mycket professionellt och engagerat...

läs mer