Kategori:

Case: Styrelse & Ledning

"Som VD för ett ägarlett bolag ser jag det som väldigt positivt att vi har en styrelse som förutom ägare även har externa ledamöter. En av dessa är för närvarande Louise Junghahn som har bidragit i styrelsen under ett antal år. Hennes långa och djupa erfarenhet inom...

läs mer

"När jag efter en lång karriär som chef och ledare inom en och samma bransch sökte en ny miljö, fick jag kontakt med Louise Junghahn. Det ledde till att jag hittade ett jobb som stämde bra med mina kompetenser, men som också gav mig utmaning och nytändning. Louise var...

läs mer