Kategori:

HR
Bygg dream team genom att jobba tvärfunktionellt

Bygg dream team genom att jobba tvärfunktionellt

Vill ni bygga dream team som tar företaget mot uppsatta affärs- och verksamhetsmål? Enkelt, börja jobba tvärfunktionellt. Gör ni det redan idag, gå ett steg längre och gör det ännu mer. Låt olika team med styrproffs lyfta varandra, istället för att skapa intern...

läs mer
Framgångsrikt ledarskap vid förändring

Framgångsrikt ledarskap vid förändring

Hur leder vi företag i förändring på bästa sätt för att nå våra långsiktiga verksamhets- och affärsmål? Viktigt är att alltid backa tillbaka till de strategier som är satta. I en föränderlig värld måste man fundera på om befintliga strategier för verksamheten och...

läs mer
Talent Management är helt avgörande för affärsmålen

Talent Management är helt avgörande för affärsmålen

Näringslivet lämnar något gammalt och förlegat bakom sig och just nu experimenterar många av oss för att hitta framtidens modeller och synsätt. Vi har träffat Sofie König, Talent Management konsult på Stardust Consulting, och pratat om en tid när det kommer att hända...

läs mer
Mångfald ger ökad affärsnytta = ett vinnarkoncept

Mångfald ger ökad affärsnytta = ett vinnarkoncept

Susanne Svensson är Affärsutvecklare på Stockholms Stadsmission. Hon ser affärsnyttan i mångfald men insåg själv under ett ledningsgruppsmöte att hon inte agerade efter sina egna inkluderande värderingar i rekryteringsprocesserna. Susanne berättar här om sina insikter...

läs mer