HR

Framgångsrik HR är affärsnära HR-arbete. HR-strategier och HR-aktiviteter förväntas leverera direkt på företagens verksamhets- och affärsmål. HR har också det viktiga uppdraget att identifiera, stötta och utveckla morgondagens ledare och specialister och se till att organisationen utvecklas i positiv riktning.

Vi på Crozz förstår vad som kännetecknar framgångsrikt ledarskap och kompetens och kan identifiera rätt person för verksamhetskritiska nyckelpositioner inom HR.

Under 20 år har vi rekryterat till olika roller inom HR och får ofta förfrågningar på roller som HR Direktör, HR Chef, Talent Development Manager, HR Specialister, HR Business Partner, Förändringsledare, Förhandlingschef, m fl.

Crozz har ett stort nätverk av affärsorienterade HR-kandidater som har mångårig erfarenhet från verksamhetsnära HR-roller för rekrytering, interimslösningar och gig.

När jag skulle rekrytera ett antal specialister till min HR ledningsgrupp vände jag mig till Louise Junghahn, som jag vet har stor erfarenhet av rekrytering till den här typen av tjänster och ett mycket kvalificerat nätverk av kandidater inom HR området.”

Lo Hjorth, HR Direktör, ISS Facility Services

“När jag skulle rekrytera ett antal specialister till min HR ledningsgrupp vände jag mig till Crozz, som jag vet har stor erfarenhet av rekrytering till den här typen av tjänster och ett mycket kvalificerat nätverk av kandidater inom HR området. Min kontakt Louise...

läs mer

"Som VD för ett ägarlett bolag ser jag det som väldigt positivt att vi har en styrelse som förutom...

läs mer
Nordea logotyp

Några av våra kunder

detalj

Samarbeta med oss

Vi tar gärna en dialog kring hur vi tillsammans skapar framgång för er verksamhet och affär.