Ledningsutveckling & Styrelseutveckling

Rätt sammansättning av ledning styr mot framgång

På Crozz tror vi på att arbeta affärsdrivet över kompetensgränser för vi vet att det leder till perspektivtäthet och mångfald. Det är vårt koncept för hållbar framgång för organisationer och verksamheter. 

Vi på Crozz hjälper dig att rekrytera både till ledningsfunktioner och styrelser. Vår mångåriga erfarenhet och kompetens och, inte minst, vårt nätverk av kandidater gör att vi träffsäkert identifierar, utvärderar och rekryterar de bäst lämpade kandidaterna på lednings- och styrelsenivå.

När jag skulle rekrytera ett antal specialister till min HR ledningsgrupp vände jag mig till Louise Junghahn, som jag vet har stor erfarenhet av rekrytering till den här typen av tjänster och ett mycket kvalificerat nätverk av kandidater inom HR området.”

Lo Hjorth, HR Direktör, ISS Facility Services

"Som VD för ett ägarlett bolag ser jag det som väldigt positivt att vi har en styrelse som förutom ägare även har externa ledamöter. En av dessa är för närvarande Louise Junghahn som har bidragit i styrelsen under ett antal år. Hennes långa och djupa erfarenhet inom...

läs mer

“När jag skulle rekrytera ett antal specialister till min HR ledningsgrupp vände jag mig till...

läs mer
Nordea logotyp

Några av våra kunder

detalj

Samarbeta med oss

Vi tar gärna en dialog kring hur vi tillsammans skapar framgång för er verksamhet och affär.