Business &
Management consulting

Nyckeln till vår framgång är kombinationen av en smart affärsstrategi och ett effektivt tvärfunktionellt genomförande. Med förmågan att snabbt sätta oss in i en ny verksamhet skapar vi mätbara resultat, framgång och ökade intäkter för våra kunder.

Vårt team består av kommersiella experter inom strategisk affärsutveckling, marknad, sälj och produktledning. Som en kreativ motor sätter vi i gång kommersiella förändrings- och utvecklingsprocesser och tar dem i mål tillsammans med linjeorganisationen.

Jag har anlitat Crozz vid flera tillfällen för att skapa driv och engagemang i viktiga affärsutvecklingssprojekt. Tillsammans med ledningsgrupper sätter de mål, strategier och planer för genomförande. De ser till helheten i affären, är lyhörda och arbetar integrerat med befintlig organisation. Crozz levererar resultat så att vi kan växa vår affär.

Nina Jönsson, tidigare VD HL Display

Strategi & Affärsutveckling

Vi formar strategier för bästa resultat. Vi ser på nuläget, analyserar målgrupper och intressenter i ekosystemet för att tydligt kunna identifiera målbilder och strategier att nå dessa. Några av våra expertområden:

 • Analys målgrupp, nuläge, mål, ekosystem
 • Affärsstrategi/Affärsplan
 • Varumärke, positionering, visionsarbete
 • Marknad- sälj och erbjudandestrategi
 • Partnerstrategi
 • Förändringsstrategier
 • Digital transformation (marknad)
 • Content marketing

Vi anlitade Crozz för att sätta strategin och etablera ett nytt koncept för blommor i ICAs butiker. Genom ett tvärfunktionellt projekt utvecklade vi tillsammans sortiment, butikskoncept, drift och logistik för kategorin. Målet var att öka försäljningen ur butik med 50% på 3 år. Det lyckades vi med. Crozz arbetssätt att driva projekt, integrerat i organisationen och förankra i alla led var succeskriterier för ICA och alla inblandade för att nå våra affärsmål.

Jonas Andersson, Chef ICA Sortiment & Inköp Frukt, Grönt, Blommor

Aktivering

För att nå de uppsatta målen planerar vi för genomförande och aktiverar strategin genom väl etablerade och kommunicerade planer.  Några av våra expertområden:

 • Tvärfunktionell affärsledning
 • Sälj-& marknadsplanering SMP 
 • Produkt- och portföljplanering
 • Roadmap
 • Modularisering och paketering av erbjudandet
 • Go-to-Market och lansering
 • Marketing automation, content marketing
 • Integrationsarbete vid sammanslagningar
 • Kampanjer
 • Kommunikationsplan
 • CSR plan och kommunikation

Arbetssätt & processer

Vi skapar rätt förutsättningar och verktyg för genomförandet av projekt och för det långsiktiga arbetet med förvaltning. Några av våra expertområden:

 • Ta fram och implementera processer
 • Organisationsutveckling
 • Forma framtidens kommersiella funktion
 • Integrationsarbete vid sammanslagningar
 • Förändringsledning

 

“När vi skulle rekrytera ersättare till vår Ekonomichef fick jag kontakt med Louise Junghahn. Det visade sig att det skulle bli ett lyckat samarbete. Hennes kompetens inom området och nätverk av kvalificerade kandidater i kombination med ett professionellt agerande...

läs mer

"Som VD för ett ägarlett bolag ser jag det som väldigt positivt att vi har en styrelse som förutom...

läs mer

"Jag kontaktade Louise Junghahn när vår Produktgruppchef för varumärkena Alcro och Beckers skulle...

läs mer

"När jag efter en lång karriär som chef och ledare inom en och samma bransch sökte en ny miljö,...

läs mer

Några av Crozz kunder

Nordea logotyp
detalj

Samarbeta med oss

Vi tar gärna en dialog kring hur vi tillsammans skapar framgång för er verksamhet och affär.