Executive search & Rekrytering

Crozz hjälper företag att hitta, utvärdera och rekrytera de bäst lämpade kandidaterna till nyckelpositioner på lednings-, chefs- och specialistnivå.

För att lyckas med Executive search och rekrytering krävs bland annat god förståelse för den bransch man verkar i. Vi på Crozz har lång erfarenhet inom området och vet vad som krävs för att företag och organisationer ska nå uppsatta verksamhets- och affärsmål.

Vårt seniora kandidat- och konsultnätverk har stor erfarenhet av att arbeta affärsnära och tvärfunktionellt, oavsett vilken funktion, tjänst eller uppdrag de ansvarar för.

”Vi upplever att vi i alla processer alltid har fått ett professionellt konsultstöd, bland annat när det kommer till strategisk rådgivning i matchningsprocessen och hur Crozz på ett mycket bra sätt representerar oss i rekryteringsprocessen.”

Anna-Carin Bylund, Bitr Generalsekreterare, Folkbildningsrådet

Executive search

Ni anlitar oss om ni söker en professionell partner som anser att en djup förståelse för er verksamhet är en grundförutsättning för att vi ska lyckas tillsammans.

Crozz har mångårig branscherfarenhet och kompetens och vet vad som krävs för att företag och organisationer ska nå uppsatta verksamhets- och affärsmål. Vi har lång erfarenhet, väl utvecklade processer och en omsorgsfull searchmetodik. Det tillsammans med vårt stora engagemang, starka driv och goda förmåga till omvärldsbevakning ger oss en djup förståelse för våra kunders, kandidaters och konsulters marknad.

Med vår långa erfarenhet av searcharbete vet vi vilka frågor som ska ställas för att snabbt få den förståelse och den insyn som krävs för att lyckas med rekryteringen.

Vårt nätverk av erfarna kandidater består av ledare, chefer och specialister, som förutom mångårig erfarenhet och kompetens, är affärsorienterade, har ett starkt driv och ett engagemang utöver det vanliga.

Rekrytering

Rekrytering av ledare, chefer och specialister är inte bara något vi kan, utan något vi brinner för, liksom våra övriga tjänster. För oss handlar rekrytering om mycket mer än att matcha ett cv med en kravprofil – det första och viktigaste steget är att förstå så väl kundens som kandidatens behov och utmaningar. Vår ambition är att vara den mest träffsäkra rekryteringspartnern för både kund och kandidat.

Våra kunder är allt från stora multinationella koncerner till mindre företag inom olika branscher. Våra kunder är också organisationer, bransch- och medlemsföretag samt finns inom offentlig sektor. Gemensamt för alla våra kunder är att de vänder sig till Crozz när deras behov är att hitta den mest lämpade personen för en aktuell tjänst eller ett konsultuppdrag.

Second opinion – extern professionell bedömning 

Genomför ni största delen av rekryteringen själva, intern som extern process, kan vi komma in i slutet av processen som stöd och ge en andra bedömning på slutkandidater.

Ni får en extern professionell person- och kompetensbedömning som grundar sig på vår gedigna erfarenhet av kompetensbaserade intervjuer och bedömning av individers potential och eventuella riskbeteenden.

Vi har en väl utformad metodik och process för second opinion, vilken är flexibel och går att anpassa efter ert unika behov. Vi genomför allt från kompetensbaserade intervjuer för matchning mot kravprofil, person- och arbetspsykologiska tester, till referenstagning och bakgrundskontroll. 

Mentorskap & Rådgivning

Vi agerar mentorer och ger rådgivning när medarbetare behöver stöd – kunskap, erfarenhet och inspiration – i sin befintliga roll.

Idag genomför vi uppdrag inom mentorskap och rådgivning för olika typer av affärsorienterade ledningsroller så som VD, försäljningschef, marknadschef, erbjudandechef, affärsutvecklingschef, affärsområdeschef, m fl. Nyckelpositioner som har ett ansvar att vara delaktiga i den kommersiella utvecklingen.

“När vi skulle rekrytera ersättare till vår Ekonomichef fick jag kontakt med Louise Junghahn. Det visade sig att det skulle bli ett lyckat samarbete. Hennes kompetens inom området och nätverk av kvalificerade kandidater i kombination med ett professionellt agerande...

läs mer

"Som VD för ett ägarlett bolag ser jag det som väldigt positivt att vi har en styrelse som förutom...

läs mer

"Jag kontaktade Louise Junghahn när vår Produktgruppchef för varumärkena Alcro och Beckers skulle...

läs mer

"När jag efter en lång karriär som chef och ledare inom en och samma bransch sökte en ny miljö,...

läs mer

Några av Crozz kunder

Nordea logotyp
detalj

Samarbeta med oss

Vi tar gärna en dialog kring hur vi tillsammans skapar framgång för er verksamhet och affär.