Interim & Projekt

Vi erbjuder interims- och projektlösningar för ledar-, chefs- och specialistbefattningar och har ett stort nätverk av erfarna och affärsorienterade konsulter inom styrelse & ledning, commercial & marketing, ekonomi och HR. Våra konsulter har strategisk och praktisk erfarenhet av att arbeta tvärfunktionellt och affärsnära med starkt driv och stort engagemang.

Konsultlösningar vid tillfälliga behov

I vårt breda nätverk hittar vi snabbt en person med rätt kompetens och erfarenhet när det plötsligt uppstår ett akut eller tillfälligt behov av att hyra in extern expertis. Det kan vara under en kortare eller längre tidsperiod t ex när en medarbetare blir sjuk, ska vara föräldraledig, säger upp sig eller av annan anledning inte kan bidra. 

Exempel på interimslösningar

Ledning: VD, Affärsområdeschef, Strategichef, Affärsutvecklingschef, m fl

Commercial & MarketingCommercial Manager, Marknadschef, Kommunikationschef, Presschef, Produktchef, Chef Erbjudande, Försäljningschef, Brand Manager, IR-chef, Projektledare, m fl 

Ekonomi: CFO, Business Controller, Redovisningschef, Ekonomichef, m fl

HR: HR Chef, HR Business Partner, HR Specialist, Talent Manager, m fl

Projektkonsulter

Företag och organisationer har ibland behov av att uppdatera, förändra och förbättra verksamheten inom commercial & marketing, ekonomi och HR. Våra seniora projektkonsulter har utöver sin specialistkompetens stor erfarenhet av att driva olika typer av förändringsprojekt.

Exempel på projekt

Projektkonsult Commercial & Marketing
Tjänsteutveckling, Affärsutveckling, Säljstrategi, m.m.

Projektkonsult Ekonomi
Due Diligence, Processer och rutiner, Systemimplentation, m.m.

Projektkonsult HR
Employer branding strategi, Talent management program, Förändringsledning, m.m. 

“När vi skulle rekrytera ersättare till vår Ekonomichef fick jag kontakt med Louise Junghahn. Det visade sig att det skulle bli ett lyckat samarbete. Hennes kompetens inom området och nätverk av kvalificerade kandidater i kombination med ett professionellt agerande...

läs mer

"Som VD för ett ägarlett bolag ser jag det som väldigt positivt att vi har en styrelse som förutom...

läs mer

"Jag kontaktade Louise Junghahn när vår Produktgruppchef för varumärkena Alcro och Beckers skulle...

läs mer

"När jag efter en lång karriär som chef och ledare inom en och samma bransch sökte en ny miljö,...

läs mer

Några av Crozz kunder

Nordea logotyp
detalj

Samarbeta med oss

Vi tar gärna en dialog kring hur vi tillsammans skapar framgång för er verksamhet och affär.