Delprojektledare dokumentation

Ansök senast

2022-08-15

Ansvarig rekryterare

Anna Christiansson
070-631 11 83
anna.christiansson@crozz.se

Crozz söker för kunds räkning en delprojektledare för dokumentation för ett konsultuppdrag på 1 år med möjlighet till förlängning. Uppdraget är på strategisk nivå och i uppdraget ligger det övergripande ansvaret för dokumentsamordningen inom de investeringsprojekt som bedrivs inom verksamheten. Rollen innebär att du leder/driver och kravställer delprojekt inom teknisk anläggningsdokumentation.

Ansvar

Delprojektledare dokumentation skall vara kontaktytan mellan projektet och förvaltningsorganisationen för alla tekniska dokumentationsfrågor i projektet. Det innebär att resursen har ansvar för att alla aktiviteter som ligger på ”Projektet” är i enlighet med dokumentationsprocessen.

Arbetsuppgifter

 • Teknisk dokumentation
 • Ta fram kravlista, budget, tids- och resursplan för projektets tekniska dokumentationsleveranser
 • Klargöra och skriva dokumentationsplan och dokumentlista
 • I samråd med huvudprojektledare och delprojektledare, upprätta instruktioner för teknisk dokumentation i projektet
 • I samråd med huvudprojektledare och eventuella delprojektledare tidsplanera dokumentationsleveranser
 • Stödja tekniska delprojektledare ingående i projektet avseende dokumentation

Rapportering och daglig styrning

 • Leda arbetsuppgifterna inom teknisk dokumentation i enlighet med det övergripande projektets beslutade projektplan.
 • Säkerställa att alla (tekniska) delprojekt är inkluderade i dokumentationsplanen från TG0-TG4.
 • Säkerställa att ATB(AllmänaTekniskaBestämmelser) dokumentation följs alternativt säkra att avsteg beslutas i samråd med ATB ansvarig.
 • Säkra att rätt mallar enligt verksamhetens standard används i projektet samt att dokument checkas ut och nummerserier bokas enligt ordinarie rutiner
 • Vara mottagare av all teknisk dokumentation i alla faser enligt dokumentationsplan
 • Planera, leda och driva granskningsprocessen för projektets dokumentationsleveranser
 • Ansvara för att projektet levererar data till underhållssystemet Maximo
 • Upprätta och definiera rollbeskrivningar till eventuella externa eller interna resurser som kopplas in i delprojektet Dokumentation
 • Samverka med BAS-P/BAS-U avseende EHS relaterad teknisk dokumentation
 • Kontinuerligt rapportera till projektets PL

Befogenhet

Verkställa beslut fattade av projektledaren, styrgrupp eller annan beslutande enhet

Kravspecifikation:

 • Obligatorisk kompetens och erfarenhet
 • Teknisk högskoleutbildning
 • God kännedom om teknisk dokumentation och ritningar
 • Har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag inom aktuellt område med hög kvalitet. Referensuppdrag noteras i CV.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
 • Övriga krav: Konsulten kan behöva säkerhetsklassas då uppdragen kan förekomma på säkerhetsklassade anläggningar
 • Körkort: B

Meriterande kompetens och erfarenhet

Flera års erfarenhet av projekt- eller delprojektledning inom Teknisk anläggningdokumentation

Önskemål om personliga egenskaper

 • Självgående
 • Kommunikativ
 • Ledaregenskaper gällande att leda och driva

Omfattning

 • Start: 1 september 2022
 • Slut: 1 september 2023
 • Arbetstid: Heltid

ANSÖKAN 
Skicka in din ansökan omgående. Vi intervjuar kandidater löpande, då uppdraget ska tillsättas med start 1 september.

Frågor och funderingar svarar vi gärna på, så varmt välkommen att kontakta Anna Christiansson +46 70 631 11 83, anna.christiansson@crozz.se eller Louise Junghahn + 46 70 327 27 02, louise.junghahn@crozz.se.

Vi ser fram emot din ansökan!