Projektcontroller till kommun norr om Sthlm – Interimsuppdrag

Ansök senast

2023-04-01

Ansvarig rekryterare

Louise Junghahn
0703-272702
louise.junghahn@crozz.se

Nu söker vi en Projektcontroller, som ska arbeta med investerings- och exploateringsprojekt, till en av de kommuner som haft snabbast befolkningsökning med en betydande tillväxt under hela 2000-talet och som fortsätter att växa. För att kunna fortsätta växa har samhällsbyggnadskontoret behov av att fortsätta utveckla planering och uppföljning av bygg-, infrastruktur- och exploateringsprojekt.

I dagsläget behöver projektuppföljningen på delprojektnivå inom exploatering utvecklas och struktureras, projektstrukturen bör ses över och förståelse för ekonomi och koppling till centrala processer bör förtydligas.

Uppdragsbeskrivning

Projektcontrollers roll blir att tillsammans med projektorganisationen och respektive chef följa upp pågående investerings- och exploateringsprojekt samt vara delaktig i det fortsatta arbetet med utvecklad ekonomistyrning. Vidare förväntas rollen vara behjälplig som stöd och bollplank i tidiga skeden där viktiga beslut med hänsyn till projektupplägg och ekonomistyrning tas. Projektcontroller rollen är placerad centralt och förväntas arbeta tätt och samarbeta även med övriga funktioner inom kommunledningskontoret.

Din profil

  • Du ska ha kunskap och erfarenhet av projektuppföljning, minst 3 års erfarenhet
  • Du ska ha kunskap och erfarenhet av projektsystem, minst 3 års erfarenhet
  • Du bör ha kunskap och erfarenhet av kommunal redovisning, minst 2 års erfarenhet (meriterande)
  • Du bör ha kunskap och erfarenhet av exploateringsprojekt, minst 2 års erfarenhet (meriterande)

Då uppdraget innebär många kontaktytor är det viktigt att du är bekväm med att driva frågorna själv och att du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Vidare bör du ha lätt för att ställa svåra frågor och att vara bekväm med diskussionerna som kan uppstå.

Uppdraget utförs på plats hos kommunen med möjlighet till visst distansarbete. Uppdraget är på heltid med start omgående och löper på fram till och med 2023-12-31 med möjlighet till 6 månaders förlängning.

Interimskonsult hos Crozz

För att bli aktuell för det här interimsuppdraget måste du kunna fakturera Crozz från faktureringstjänst såsom t ex Cool Company el liknande eller juridisk person och inneha f-skattsedel samt företagsförsäkring.

Ansökan

Vi vill ha din ansökan snarast, då uppdraget ska tillsättas omgående!
Har du frågor om interimsuppdraget är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Louise Junghahn, 070-3272702, louise.junghahn@crozz.se.