Förändringsledare med projektledningsförmåga till ”Relex-lyftet FGB”

Ansök senast

2023-12-10

Ansvarig rekryterare

Louise Junghahn
0703-272702
louise.junghahn@crozz.se

Till ett interimsuppdrag söker vi en Förändringsledare med projektledarförmåga till ”Relex-lyftet FGB”. Vår kund ska under kommande år implementera en ny ERP-plattform där många team blir påverkade av nytt IT-system och nytt arbetssätt. Ett steg i förberedelserna för ERP är att teamet Frukt & Grönt & Blommor i Helsingborg ska gå över och hantera inköpsordersförslag från manuell hantering i excel och andra verktyg, till befintligt Relex-system som redan idag genererar prognoser. Vi söker dig förändringsledare som även kan projektleda och realisera, så att FGB i Helsingborg ökar Relex-användandet under 2024.

Det här är ett interimsuppdrag på 50% med start i januari 2024 t o m december 2024. Uppdraget är stationerat från Solna och besök i Helsingborg kommer att göras ungefär 2 gånger i månaden.

Om interimsuppdraget

Du kommer att arbeta tillsammans med ett litet projektteam med resurser från inköpsavdelningen i Helsingborg, samt Relexkonsulter för att förbättra, förfina och tillgängliggöra befintlig funktionalitet i Relex. Beställaren är inköpschef på FGB i Helsingborg.

Inom varuavsnittet FGB är det dryga 20 inköpare som blir berörda och till sommaren kommer även ett 15-tal semestervikarier som ska ha förmågan att arbeta i nya verktyget.

Att kunna etablera samsyn och förståelse hos alla involverade med väldigt tydligt fokus på leveransen, är en viktig nyckel för framgång. Att sätta ramverk för hur FGB ska arbeta i Relex, samt utbildningsplan för att nå dit, blir centralt.

Din konsultprofil

Vi tror att du har förmågan och vet hur förändringar hos användare genomförs, men också har projektledarens förmåga att sätta tydlig struktur och skapar planer och förutsättningar för en realisering.

Vi söker en förändringsledare/Projektledare som har erfarenhet av att:

– Skapa engagemang, samsyn och goda relationer
– Leda ett team med kompetenser inom kommunikation och utbildning samt leda ett litet projektteam
– Kunna sätta tydliga mål, tydlig struktur och klargöra förväntningar
– Gärna projekt inom retail/dagligvaruhandel. Ett plus om erfarenhet av från arbete hos aktuell uppdragsgivare
– Har förmåga att kommunicera lika obehindrat uppåt i organisationen som med team samt till leverantörer
– Kan kommunicera, presentera och föra fram budskap på ett tydligt och involverande sätt
– Meriterande är certifiering inom förändringsledning samt erfarenhet av att arbeta med strukturerad förändringsledning (ADKAR el motsvarande)

Interimskonsult hos Crozz

För att bli aktuell för det här interimsuppdraget måste du kunna fakturera Crozz Interim & Rekrytering från faktureringstjänst såsom t ex Cool Company eller liknande eller juridisk person och inneha f-skattsedel samt företagsförsäkring. Du går in som underkonsult till Crozz Interim & Rekrytering.

Ansökan

Vi vill ha din ansökan nu direkt, då uppdraget ska tillsättas omgående.
Har du frågor om interimsuppdraget är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Louise Junghahn på 0703-272702 alternativt louise.junghahn@crozz.se.