Anna-Carin Bylund – Folkbildningsrådet

Vi har sedan ett par år tillbaka ett mycket bra samarbete med Louise Junghahn
när det rör kompetensförsörjning och konsultstöd inom rekrytering. När vi har
sökt nya specialister inom kommunikation och omvärldsanalys har vi mött ett
mycket professionellt och engagerat agerande och genomförande i samtliga
processer. Inte minst är vi mycket nöjda med det kandidatnätverk de har.
Viktigt för oss har varit att verkligen hitta rätt kandidat, vilket innebär att det inte
bara är matchningen som måste stämma när det kommer till kompetens,
erfarenhet och personliga egenskaper. Det är också oerhört viktigt för oss att
den vi rekryterar förstår vår verksamhet, det uppdrag vi har och vilken roll vi
spelar i civilsamhället.
Vi upplever att vi i alla processer alltid har fått ett professionellt konsultstöd,
bland annat när det kommer till strategisk rådgivning i matchningsprocessen
och hur Crozz på ett mycket bra sätt representerar Folkbildningsrådet i
rekryteringsprocessen.”


Anna-Carin Bylund, biträdande Generalsekreterare, Folkbildningsrådet

Färdigheter

Upplagt på

2020-08-26

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *