Enhetschef / Lärarnas A-kassa

“När jag efter en lång karriär som chef och ledare inom en och samma branschsökte en ny miljö, fick jag kontakt med Louise Junghahn. Det ledde till att jaghittade ett jobb som stämde bra med mina kompetenser, men som också gavmig utmaning och nytändning. Louise var...