Consulting & Rekrytering av framtidens chefer och specialister

Vi skapar värde för våra kunder genom strategier och identifiering av rätt ledarskap och nyckelkompetenser.

Crozz är den självklara långsiktiga samarbetspartnern för företag och organisationer som vill växa sin verksamhet och affär.

Business & Management consulting

Med mångårig erfarenhet och förmåga att snabbt sätta oss in i en ny verksamhet skapar vi mätbara resultat, ökade intäkter och framgång för våra kunder.

Styrelseutveckling

Vi bidrar till fler professionellt styrda företag och organisationer genom att erbjuda tjänster inom strategi, utvärdering och rekrytering.

Executive search & Rekrytering

Som en ledande aktör inom executive search och rekrytering hjälper vi våra kunder att identifiera, utvärdera och rekrytera de bästa kandidaterna på lednings- och specialistnivå.

Interimslösningar & Gig

Vid tillfälliga behov ser vi till att din organisation snabbt får rätt kompetens på plats. Vi har ett stort upparbetat konsultnätverk av erfarna ledare och specialister.

“När vi skulle rekrytera ersättare till vår Ekonomichef fick jag kontakt med Louise Junghahn. Det visade sig att det skulle bli ett lyckat samarbete. Hennes kompetens inom området och nätverk av kvalificerade kandidater i kombination med ett professionellt agerande...

läs mer

"Som VD för ett ägarlett bolag ser jag det som väldigt positivt att vi har en styrelse som förutom...

läs mer

“När jag skulle rekrytera ett antal specialister till min HR ledningsgrupp vände jag mig till...

läs mer

"Jag kontaktade Louise Junghahn när vår Produktgruppchef för varumärkena Alcro och Beckers skulle...

läs mer

Inspiration

Några av Crozz kunder

Nordea logotyp
detalj

Samarbeta med oss

Vi tar gärna en dialog kring hur vi tillsammans skapar framgång för er verksamhet och affär.