Styrelseutveckling

I små och medelstora företag och organisationer utvecklar vi framgångsrika styrelser och ledningsfunktioner som tar er affär och verksamhet framåt. Vi vill bidra till mer professionellt styrda företag och organisationer genom att bryta traditionella mönster och öka perspektivtätheten i styrelsesammansättningen.

Crozz är er långsiktiga samarbetspartner för professionellt styrelsearbete och verksamhetsutveckling som utmanar till framgång.

Vi erbjuder tjänsterna;
Board advisory
Ägardirektiv & strategisk plan
Styrelseutvärdering
Styrelserekrytering
Valberedare & Valberedningsprocesser

Jag ser styrelsen, ledningen och hela Agero som ett stort team som gemensamt utvecklar företaget utifrån våra olika perspektiv. För att åstadkomma detta på bästa sätt är en så blandad styrelse som möjligt önskvärd. Att ha ledamöter med både extern och intern förankring är bra. På samma sätt är det värdefullt med ledamöter med olika kompetenser och naturligtvis en jämlik styrelse. Detta tillsammans ger en dynamik och att vi kan se saker och ting utifrån så många perspektiv som möjligt och ger ett stort värde i att utveckla bolaget in i framtiden.”

Patrik Frisk, VD, IT-tjänsteföretaget Agero

Board advisory

Crozz erbjuder företag och organisationer rådgivningstjänster inom bland annat strategi- och affärsplanering, mentorskap och coachning av hela styrelser och enskilda styrelserepresentanter, samt ”kom-i-gång-med-professionellt-styrelsearbete”. Vi erbjuder även skräddarsydda och företagsanpassade work shops.

Ägardirektiv & Strategisk plan

När ägare tar sig tid och skapar enighet, tydlighet och uttrycker sin gemensamma vilja, ökar fokus och engagemang i ägargruppen. Det leder till större möjlighet att nå uppsatta mål.

Vi hjälper företag och organisationer att ta fram ägardirektiv och strategiska planer för sina verksamheter, oavsett ägarstruktur.

Styrelseutvärdering

Det är oerhört viktigt att över tid utvärdera styrelsens arbete och prestationer. I första hand syftar utvärderingen till att förbättra styrelsens arbete och därmed prestationer, men är också viktig information till ägarna och ett underlag för nomineringsarbetet inför kommande styrelseval.

Crozz erbjuder en omfattande kvalitetssäkrad och strukturerad process för styrelseutvärdering.

Styrelserekrytering &

Styrelse att hyra

Crozz har stor erfarenhet av hur man på bästa sätt skapar väl sammansatta styrelseteam för att nå önskade verksamhets- och affärsmål. Vi rekryterar ordförande och ledamöter till styrelser i små och medelstora ägarledda bolag och organisationer. Vi har ett kvalificerat nätverk av erfarna styrelsekandidater och genom vår gedigna rekryteringsprocess identifierar vi och säkerställer rätt strategisk kompetens och person.

Valberedare & Valberedningsprocess

En professionell valberedningsprocess är nyckeln till en bra styrelse. Crozz erbjuder en professionell valberedningsprocess och kan också för varje unikt uppdrag hjälpa till med en erfaren valberedare.

“När vi skulle rekrytera ersättare till vår Ekonomichef fick jag kontakt med Louise Junghahn. Det visade sig att det skulle bli ett lyckat samarbete. Hennes kompetens inom området och nätverk av kvalificerade kandidater i kombination med ett professionellt agerande...

läs mer

"Som VD för ett ägarlett bolag ser jag det som väldigt positivt att vi har en styrelse som förutom...

läs mer

"Jag kontaktade Louise Junghahn när vår Produktgruppchef för varumärkena Alcro och Beckers skulle...

läs mer

"När jag efter en lång karriär som chef och ledare inom en och samma bransch sökte en ny miljö,...

läs mer

Några av våra kunder

Nordea logotyp
detalj

Samarbeta med oss

Vi tar gärna en dialog kring hur vi tillsammans skapar framgång för er verksamhet och affär.