Crozz Interim & Rekrytering har verksamhetskonsulterna som hjälper företag att öka lönsamheten genom att arbeta hållbart och leva upp till lagkraven för Agenda 2030

Team Crozz

Nu finns lagkrav för företag att leva upp till i de Globala målen i Agenda 2030. Hur möter ni de här lagkraven? Har ni påbörjat hållbarhetsarbetet i verksamheten?

I vår artikelserie som handlar om verksamhetsutveckling och verksamhetsstyrning får ni en god bild och kunskap om vad ert företag behöver göra för att leva upp till de Globala målen i Agenda 2030. Vi ger er också vinsterna, och de eventuella riskerna, med att inte möta kraven.

Vi möter flera kunder som ännu inte vet vilka lagkrav som påverkar deras företag, vad det innebär för deras verksamhet och hur de ska göra för att leva upp till lagkraven som de Globala målen i Agenda 2030 ställer.

Vi får många frågor som …

Vi har inte koll på vilka lagkrav som finns?
Vi har inte startat upp arbetet!
Vi har kört fast i projektet och behöver hjälp att komma vidare!

 

Tre direkta vinster för företag som arbetar med Agenda 2030, de Globala målen och hållbar verksamhetsstyrning

  • 8 av 10 företag ser ett tydligt samband mellan hållbarhet och lönsamhet
  • Blir mer intressant hos företagets kunder, medarbetare, långivare, investerare och samarbetspartners
  • Bättre kontroll över verksamheten, ledningssystemen, företagets processer och på vad ni bör, ska och vill göra för att följa lagar, direktiv, krav, förväntningar och bygga ett starkt och medvetet bolag
  • Och det viktigaste, ni bidrar starkt till en hållbar värld och planet!

 

Läs vår artikelserie om ”Projekt Agenda 2030” – där delar ett par av våra verksamhetskonsulter med sig av sina erfarenheter och ger tips och råd för hur ni startar upp och driver ert verksamhetsprojekt.

Crozz Interim & Rekrytering har flera verksamhetskonsulter i sitt konsultnätverk med mångårig erfarenhet av att driva och leda olika typer av förändringsprojekt bl a inom ramen för Agenda 2030. På ett professionellt, kvalitativt och framgångsrikt sätt hjälper de er att starta upp, komma vidare och gå i mål framgångsrikt med ert Agenda 2030 projekt eller andra projekt inom verksamhetsutveckling. I vår artikelserie som tar upp det du behöver veta om vad som idag krävs för att leva upp till de Globala målen i Agenda 2030 möter du två av våra erfarna verksamhetskonsulter Per Elvin och Märit Andersson .

Våra konsulter ser till att ni kommer igång och stöttar er i att framgångsrikt driva era förändringsprojekt inom verksamhetsutveckling och verksamhetsstyrning!

Kontakta oss på Crozz Interim & Rekrytering, så hjälper vi er!

Mer läsning