Så påverkas styrelsearbetet i en förändrad omvärld

Louise Junghahn

Louise Junghahn är en av Crozz två grundare. Sedan 2001 arbetar hon som Executive searchkonsult och rekryterar styrelser, chefer, ledare och seniora specialister till nyckelpositioner i näringslivet och inom offentlig sektor. Hon har vid flera tillfällen utnämnts till ”Topp 50 rekryterare i Sverige".

När världen förändras, förändras styrelsearbetet. Och, det blir viktigare än någonsin!

Hur bör då styrelsearbetet se ut vid en plötsligt förändrad omvärld?
Först och främst är det viktigt att skaffa sig kontroll på det ekonomiska läget och ha täta avstämningar, att upprätta en kontrollbalansräkning och protokollföra den. Det är alltid bättre med en kontrollbalansräkning för mycket, än en för lite.
I ett föränderligt läge är det också viktigt att göra en god omvärldsanalys och sätta upp olika scenarios med tillhörande handlingsplaner. Det finns ett par saker som är helt centrala att agera på för att hantera en snabbt föränderlig omvärld och det är att ha en kontinuerlig, frekvent och tydlig kommunikation, att stötta VD och ledning och att förbereda för framtiden.

Lycka till med ert styrelsearbete!

Mer läsning

Vad gör en interimskonsult?

Vad gör en interimskonsult?

Crozz korta artikelserie om interimslösningar Del 4 Gemensamt för interimskonsulter är att det ofta är personer som är drivna, kunniga och så pass säkra på sin egen kompetens att de känner en trygghet i temporära roller som permanent sysselsättning. Betydligt...

läs mer
Hur fungerar Crozz interimsprocess?

Hur fungerar Crozz interimsprocess?

Crozz korta artikelserie om interimslösningar Del 3. Crozz får ofta förfrågningar om interimslösningar och många gånger är vi även med och rådger vid beslut om en interimslösning. När beslutet väl är taget tar vi beslut om en tidplan som passar den faktiska...

läs mer
När anlitas en interimskonsult?

När anlitas en interimskonsult?

Crozz korta artikelserie om interimslösningar Del 2. En interimslösning är ett bra alternativ vid exempelvis föräldraledighet, en tillfällig sjukfrånvaro, när en permanent rekrytering drar ut på tiden, när man är behov av tillfälligt tillskott av kompetens i...

läs mer
Vad är en interimslösning?

Vad är en interimslösning?

Crozz korta artikelserie om interimslösningar Del 1. Det korta svaret på frågan är att det är en resurslösning vid tillfälliga behov av chefer och specialister – Interim management. Interim management (latin) = ”tillfällig hantering”, dvs Interim management handlar om...

läs mer