Så påverkas styrelsearbetet i en förändrad omvärld

Louise Junghahn

Louise Junghahn är Crozz grundare och VD. Sedan 2001 arbetar hon som Executive searchkonsult och rekryterar till styrelser, chefer, ledare och seniora specialister till nyckelpositioner i näringslivet och inom offentlig sektor. Hon har vid flera tillfällen utnämnts till ”Topp 50 rekryterare i Sverige".

När världen förändras, förändras styrelsearbetet. Och, det blir viktigare än någonsin!

Hur bör då styrelsearbetet se ut vid en plötsligt förändrad omvärld?
Först och främst är det viktigt att skaffa sig kontroll på det ekonomiska läget och ha täta avstämningar, att upprätta en kontrollbalansräkning och protokollföra den. Det är alltid bättre med en kontrollbalansräkning för mycket, än en för lite.
I ett föränderligt läge är det också viktigt att göra en god omvärldsanalys och sätta upp olika scenarios med tillhörande handlingsplaner. Det finns ett par saker som är helt centrala att agera på för att hantera en snabbt föränderlig omvärld och det är att ha en kontinuerlig, frekvent och tydlig kommunikation, att stötta VD och ledning och att förbereda för framtiden.

Lycka till med ert styrelsearbete!

Mer läsning