Få barn i Sverige lever hälsosamt. Crozz vill ändra på det!

Team Crozz

Crozz deltog, som stolt engagerad samarbetspartner, på genomgången av årets PEP-rapport 2022 på Riksdagshuset.
Förutom Carolina Klüft, verksamhetschef för Generation PEP, Sissela Nutley, hjärnforskare på Karolinska Institutet och Anette Jansson, Hjärt- och Lungfonden deltog även Sofia Nilsson, Centerpartiet, Ulrika Jörgensson, Moderaterna och Karin Rågsjö, Vänsterpartiet, i en avslutande paneldiskussion om framtida åtgärder för förbättring av barn och ungdomars hälsa.

Generation Pep arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska vilja och ha möjligheten till att leva ett aktivt och hälsosamt liv oavsett socialekonomisk bakgrund.

Tyvärr ser man i årets PEP-Rapports resultat ingen förbättring av barn och ungdomars hälsa utan snarare en icke-utveckling, som även beror på pandemin och som effekt av den än mer stillasittande och ökad skärmtid. Få barn lever hälsosamt i Sverige idag.

Nytt för årets PEP-Rapport var att man även hade mätt barn och ungdomars psykiska hälsa. I rapporten syns ett tydligt samband mellan regelbunden fysisk aktivitet och psykisk hälsa. 1 av 10 barn upplever idag ångest och depression som ligger nära eller över kliniska gränsvärden.

Vad gäller kost och motion så når endast 4 % av barn och ungdomar både rekommendationer för fysisk aktivitet och äter enligt kostråden kopplat till frukt och grönt samt fisk. Att arbeta för att öka barn och ungdomars mående är en mycket viktig uppgift för oss som samhälle. Hjärnan och kroppen hänger ihop, så även den fysiska och psykiska hälsan.

På Crozz arbetar vi bland annat med affärsutvecklingsprojekt som syftar till en bättre hälsa, däribland ICAs initiativ för att öka konsumtionen av Frukt & Grönt till 500 gram per dag per person. Vi är stolta att kunna bidra till en mer hälsosam livstil både genom projekt och andra ideella engagemang såsom för Generation PEP. Som vuxna behöver vi påverka barn och ungdomar i rätt riktning, vi alla behöver vara goda förebilder. Det vill vi vi på Crozz vara.

Här är länken till PEP-rapporten 2022>>

Mer läsning

Vad gör en interimskonsult?

Vad gör en interimskonsult?

Crozz korta artikelserie om interimslösningar Del 4 Gemensamt för interimskonsulter är att det ofta är personer som är drivna, kunniga och så pass säkra på sin egen kompetens att de känner en trygghet i temporära roller som permanent sysselsättning. Betydligt...

läs mer
Hur fungerar Crozz interimsprocess?

Hur fungerar Crozz interimsprocess?

Crozz korta artikelserie om interimslösningar Del 3. Crozz får ofta förfrågningar om interimslösningar och många gånger är vi även med och rådger vid beslut om en interimslösning. När beslutet väl är taget tar vi beslut om en tidplan som passar den faktiska...

läs mer
När anlitas en interimskonsult?

När anlitas en interimskonsult?

Crozz korta artikelserie om interimslösningar Del 2. En interimslösning är ett bra alternativ vid exempelvis föräldraledighet, en tillfällig sjukfrånvaro, när en permanent rekrytering drar ut på tiden, när man är behov av tillfälligt tillskott av kompetens i...

läs mer
Vad är en interimslösning?

Vad är en interimslösning?

Crozz korta artikelserie om interimslösningar Del 1. Det korta svaret på frågan är att det är en resurslösning vid tillfälliga behov av chefer och specialister – Interim management. Interim management (latin) = ”tillfällig hantering”, dvs Interim management handlar om...

läs mer