Få barn i Sverige lever hälsosamt. Crozz vill ändra på det!

Team Crozz

Crozz deltog, som stolt engagerad samarbetspartner, på genomgången av årets PEP-rapport 2022 på Riksdagshuset.
Förutom Carolina Klüft, verksamhetschef för Generation PEP, Sissela Nutley, hjärnforskare på Karolinska Institutet och Anette Jansson, Hjärt- och Lungfonden deltog även Sofia Nilsson, Centerpartiet, Ulrika Jörgensson, Moderaterna och Karin Rågsjö, Vänsterpartiet, i en avslutande paneldiskussion om framtida åtgärder för förbättring av barn och ungdomars hälsa.

Generation Pep arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska vilja och ha möjligheten till att leva ett aktivt och hälsosamt liv oavsett socialekonomisk bakgrund.

Tyvärr ser man i årets PEP-Rapports resultat ingen förbättring av barn och ungdomars hälsa utan snarare en icke-utveckling, som även beror på pandemin och som effekt av den än mer stillasittande och ökad skärmtid. Få barn lever hälsosamt i Sverige idag.

Nytt för årets PEP-Rapport var att man även hade mätt barn och ungdomars psykiska hälsa. I rapporten syns ett tydligt samband mellan regelbunden fysisk aktivitet och psykisk hälsa. 1 av 10 barn upplever idag ångest och depression som ligger nära eller över kliniska gränsvärden.

Vad gäller kost och motion så når endast 4 % av barn och ungdomar både rekommendationer för fysisk aktivitet och äter enligt kostråden kopplat till frukt och grönt samt fisk. Att arbeta för att öka barn och ungdomars mående är en mycket viktig uppgift för oss som samhälle. Hjärnan och kroppen hänger ihop, så även den fysiska och psykiska hälsan.

På Crozz arbetar vi bland annat med affärsutvecklingsprojekt som syftar till en bättre hälsa, däribland ICAs initiativ för att öka konsumtionen av Frukt & Grönt till 500 gram per dag per person. Vi är stolta att kunna bidra till en mer hälsosam livstil både genom projekt och andra ideella engagemang såsom för Generation PEP. Som vuxna behöver vi påverka barn och ungdomar i rätt riktning, vi alla behöver vara goda förebilder. Det vill vi vi på Crozz vara.

Här är länken till PEP-rapporten 2022>>

Mer läsning