”Som VD för ett ägarlett bolag ser jag det som väldigt positivt att vi har en styrelse som förutom ägare även har externa ledamöter. En av dessa är för närvarande Louise Junghahn som har bidragit i styrelsen under ett antal år. Hennes långa och djupa erfarenhet...

“När jag skulle rekrytera ett antal specialister till min HR ledningsgrupp vände jag mig till Crozz, som jag vet har stor erfarenhet av rekrytering till den här typen av tjänster och ett mycket kvalificerat nätverk av kandidater inom HR området. Min kontakt Louise...

”Jag kontaktade Louise Junghahn när vår Produktgruppchef för varumärkena Alcro och Beckers skulle vidare och anta nya utmaningar inom vår organisation och vi behövde hitta hennes ersättare. Vi hade mycket goda erfarenheter av tidigare samarbeten med Louise,...

”Vi har sedan ett par år tillbaka ett mycket bra samarbete med Louise Junghahn när det rör kompetensförsörjning och konsultstöd inom rekrytering. När vi har sökt nya specialister inom kommunikation och omvärldsanalys har vi mött ett mycket professionellt och...

”När jag efter en lång karriär som chef och ledare inom en och samma bransch sökte en ny miljö, fick jag kontakt med Louise Junghahn. Det ledde till att jag hittade ett jobb som stämde bra med mina kompetenser, men som också gav mig utmaning och nytändning....